inDICEs • społeczny i ekonomiczny wpływ digitalizacji

Projekt inDICEs ma za zadanie opracowanie wytycznych dla cyfrowej transformacji przemysłów kulturalnych i kreatywnych. Naszym celem jest umożliwienie decydentom zajmującym się kulturą i przemysłami kreatywnymi pełnego zrozumienia społecznego i gospodarczego wpływu digitalizacji na obiegi kultury. Projekt dostarczy również rekomendacji dla polityk publicznych, metodologii badawczych oraz narzędzi do badania tego wpływu.

Projekt ten realizujemy w latach 2020-2022 w ramach międzynarodowego konsorcjum finansowanego z programu Horyzont 2020. Jego członkami są między innymi fundacja Europeana – związana z największym europejskim portalem dziedzictwa, holenderski Institute for Sound and Vision – czołowe publiczne archiwum audiowizualne czy Platoniq – hiszpańska fundacja tworząca metodologie zwiększające zaangażowanie. Za opracowanie metodologii badawczych jest odpowiedzialna włoska Fondazione Bruno Kessler, a Instytut CIPIT z Katholieke Universiteit Leuven będzie przewodził analizom prawnym.

Nasza fundacja jest odpowiedzialna w projekcie za opracowanie rekomendacji dla europejskich polityk publicznych. W tym celu przeprowadzimy analizę łańcuchów wartości dodanej, które powstają na jednolitym rynku cyfrowym dzięki wykorzystaniu zasobów publicznych instytucji kultury. Opracujemy wytyczne wskazujące, jak zmiany w europejskim prawie oraz różnorodne modele biznesowe mogą zwiększyć powstającą wartość dodaną.  

Sektor dziedzictwa pełni istotną rolę w rozwoju przemysłów kreatywnych i kulturalnych w Europie. Zapewnia on nie tylko dostęp do ogromnej ilości zasobów kultury wielokrotnego użytku, ale może być postrzegany jako laboratorium badawczo-rozwojowe dla całego sektora kultury i sektorów kreatywnych, przyczyniając się tym samym nie tylko do rozwoju społeczeństwa, ale także gospodarki. Dlatego chcemy zrozumieć i zmierzyć rolę, jaką sektor dziedzictwa kulturowego może – za sprawą digitalizacji – odgrywać w kształtowaniu ekosystemu kulturalnego i kreatywnego w Europie.

W projekcie inDICEs wspólnie z partnerami stworzymy również narzędzia do mierzenia społecznego i gospodarczego wpływu dziedzictwa kulturowego. Zamierzamy dostarczyć decydentom solidnych ram do oceny tego wpływu, a poprzez otwarte obserwatorium stworzone w ramach projektu, także do śledzenia zmian w tym obszarze w perspektywie długoterminowej. 

Jednak adresatami projektu są nie tylko osoby odpowiedzialne za polityki i regulacje, ale także same instytucje kultury, które dzięki przygotowanemu przez nas w projekcie narzędziu będą mogły oceniać swoją gotowość do wejścia na jednolity rynek cyfrowy i podejmować strategiczne decyzje pozwalające zwiększyć ich pozytywne oddziaływanie na kulturę, społeczeństwo i gospodarkę.


W skład konsorcjum wchodzą również: The Netherlands Institute for Sound and Vision, Europeana Foundation, PlatoniqIstituto Centrale per il Catalogo Unico, NEMO, Katholieke Universiteit Leuven, Fondazione Bruno Kessler, European Fashion Heritage Association, MICHAEL Culture, webLyzard, Capital High Tech SARL, PIN SCRL, Asociatia Centrul Cultural Clujean.


Projekt dofinansowany w ramach programu Horyzont 2020.