Cyfrowe stany przejściowe - raport

Monitoring społeczeństwa cyfrowego marzec-czerwiec 2020

Pobierz raport

 

  • Czy Netflix i terapeuta na Zoomie wystarczą, by rozładować stres w czasie pandemii? Pandemia zmienia nastawienie polskiej psychiatrii do nowych technologii, dotychczas bardzo zdystansowanej do korzystania z nich. To zapowiedź nie tylko nowych formy wsparcia dla pacjentów, ale również rozwój nowego sektora usług IT.
  • Kto zapłaci za pracę zdalną? W analizie Harvard Business Review, Polska została wskazana w gronie krajów słabo przygotowanych do przejścia w tryb pracy zdalnej – ze względu na stan infrastruktury internetowej, jak i poziom rozpowszechnienia platform do pracy zdalnej.
  • Czy cyfrowi giganci będą zarządzać naszym self-distance? Opracowany wspólnie przez Google i Apple Exposure Notification system jest symbolem władzy tych firm – które skutecznie narzuciły państwom narodowym swój model zarządzania danymi o zakażeniach.
  • Czy instytucje kultury powinno założyć konto na Patronite? Pandemia wymusiła zamknięcie większości fizycznych przestrzeni kultury i przeniesienie ich do sfery online. Nowy obszar aktywności przynosi instytucjom wiele wyzwań, jednym z nich jest szukaniem nowego modelu finansowania.

 

Od początku pandemii technologia coraz mocniej wkracza w życie społeczne. Która z innowacji zostanie z nami na dłużej, a która wyłoniła się tylko chwilowo, by zaspokoić bieżące potrzeby? Prezentujemy analizę „stanów przejściowych” w pięciu obszarach: dobrostanu, przedsiębiorczości, pracy, kultury i platform internetowych. W każdym z nich opisujemy specyfikę zachodzącej obecnie zmiany, wyłanianie się nowych nowych fenomenów lub istotnych ruchów społecznych.

Zajmując się społecznym wymiarem technologii, chcieliśmy uchwycić zmiany relacji łączącej społeczeństwo z technologią w czasie pandemii. Nigdy dotąd na skalę globalną nie zostaliśmy w takim stopniu zdeterminowani do wykorzystania narzędzi cyfrowych w wypełnianiu ról społecznych i do podtrzymywania istotnych więzi.

W naszych obserwacjach skupiliśmy się na rozpoznaniu, co w ostatnich miesiącach jest realną zmianą uwarunkowaną pandemią, a co kontynuacją już wcześniej zainicjowanych procesów. Głównym kierunkiem naszych działań badawczych są te przestrzenie, w ramach których zmiany wyraźnie wpłynęły na funkcjonowanie grup społecznych, czyli: dobrostan, przedsiębiorczość, praca, kultura i platformy internetowe.

Możemy więc już zadać sobie pytania o to, która innowacja zostanie z nami na dłużej, a która wyłoniła się chwilowo, by zaspokoić bieżące potrzeby. Odpowiedzi często są jeszcze doraźne i obarczone niepewnością – emocją, która naznaczyła całe życie społeczne. Ale przybliżają nas do kolejnych ważnych pytań – o społeczne konsekwencje, o realne transformacje cyfrowe oraz ich pozory.

 

""

Katarzyna Drożdżal – psycholożka, badaczka i projektantka. Od początku kariery związana z obszarem badawczym, obecnie głównie w ramach dziedzin: human computer interaction, user experience oraz sevice design. Współautorka podejścia i narzędzia Value Match Canvas. Współzałożycielka Agencji Badawczej Selkie. Od wielu lat wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenia zawodowe do opisu wpływu technologii cyfrowych na funkcjonowanie ludzi na poziomie społecznym oraz indywidualnym. Współorganizuje konferencję World Usability Day Silesia.

""

Aleksandra Janus – antropolożka, badaczka, kierowniczka Pracowni Otwierania Kultury w Centrum Cyfrowym, kuratorka i współautorka projektu Laboratorium muzeum, współzałożycielka grupy badawczej Kierunek Zwiedzania. Prowadzi badania publiczności instytucji kultury, specjalizuje się w badaniu doświadczenia zwiedzających w muzeach, współpracuje z instytucjami poszukującymi efektywnych sposobów angażowania publiczności i wspiera je w otwartym dzieleniu się zasobami.

""

dr Alek Tarkowski – kierownik merytoryczny projektu SpołTech. Prezes Zarządu Fundacji Centrum Cyfrowe. Z wykształcenia socjolog. Zajmuje się tworzeniem cyfrowych strategii i polityk publicznych, rzecznictwem oraz badaniem społeczeństwa cyfrowego. Jest współtwórcą Creative Commons Polska, Koalicji Otwartej Edukacji (KOED) oraz europejskiego stowarzyszenia Communia. Członek Zarządu amerykańskiej fundacji Creative Commons.

Projekt SpołTech – bo przyszłość potrzebuje przyjaciół

Technologie cyfrowe wpędzają nasze społeczeństwo w stan ciągłej zmiany. Dlatego przyszłość potrzebuje przyjaciół, którzy upomną się o społeczny wymiar technologii.

SpołTech to przestrzeń do namysłu i rozmowy o technologii, przyszłości i Polsce. W Fundacji Centrum Cyfrowe stworzyliśmy zespół analityczny badający społeczny i kulturowy wpływ technologii cyfrowych. Jednocześnie sieciujemy ekspertki i ekspertów, dla których ważny jest społeczny wymiar technologii. Osoby wierzące, że technologie powinny służyć społeczeństwu [dowiedz się więcej o projekcie]

Kontakt dla mediów: media@centrumcyfrowe.pl

Nasze raporty:

banery_loga-1-removebg-preview
Tytuł: banery_loga-1-removebg-preview