Raport "Remote-first"

Społeczeństwo i technologia w trakcie i po pandemii

Pobierz raport

 

 • Na czym polega trend remote-first?
  To termin ukuty jeszcze przed pandemią, opisujący firmy, które domyślnie zatrudniają w modelu zdalnym. Przez ostatni rok remote-first stało się codzienną rzeczywistością wielu z nas. To obraz całych rodzin nagle przykutych do ekranów komputerów: w pracy i w szkole, a potem w czasie wolnym i życiu rodzinnym.
 • Jak doświadczenia edukacji zdalnej wpłyną na sytuację szkół po pandemii?
  Edukacja jest jedną z tych sfer życia społecznego, które ucierpiały najbardziej w wyniku pandemii. Zaistniała sytuacja wyeksponowała problemy w polskim systemie edukacji, którymi należy zająć się zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym. Jednocześnie kryzysowy kontekst wyeksponował kwestie niewidoczne wcześniej, jak np. poziom kompetencji cyfrowych uczniów, iluzorycznie sprowadzany do umiejętności rozwijanych prywatnie i w czasie zajęć informatyki.
 • Jak aktualne doświadczenia wpłyną na dalsze transformacje cyfrowe instytucji kultury oraz przyszłość sektora kreatywnego?
  Działanie zdalne dla wielu instytucji stało się wielkim wyzwaniem, ze względu na brak odpowiednich kompetencji, narzędzi i infrastruktury. Dla istotnej części twórców z sektora kultury także nie ma prostej możliwości pracy zdalnej. Pandemia wpłynęła także na sposoby spędzania czasu wolnego, indywidualną kreatywność i twórczość, formy aktywności kulturowej.

 

Po roku od premiery raportu „Cyfrowe Stany Przejściowe” postanowiliśmy wrócić do naszej analizy społeczno-technologicznych stanów przejściowych w sferze przedsiębiorczości, pracy, kultury i platform internetowych. Chcieliśmy sprawdzić wcześniejsze diagnozy i je rozbudować.

Wierzymy, że w czasie nagłej zmiany niezbędny jest namysł zarówno nad stanem obecnym, jak i nad tym, co nadchodzi. W ostatnim roku często jako społeczeństwo, ale też jako firmy i osoby prywatne działaliśmy bez wizji czy strategii, którą może zapewnić tylko namysł i dłuższa perspektywa czasowa. Naszymi raportami chcemy taką perspektywę tworzyć.
Po roku możemy powtórzyć podstawową diagnozę z naszego raportu – w trwającym, covidowym stanie przejściowym wykorzystanie z technologii cyfrowych pozostaje kluczowym trendem, kształtującym rzeczywistość. Jesteśmy nadal – i jeszcze bardziej – społeczeństwem zdalnym, polegającym na technologiach cyfrowych.

Na potrzeby naszej analizy zrealizowaliśmy spotkanie warsztatowe z kilkunastoma ekspertami, dotyczące trzech obszarów: pracy / współpracy, edukacji i kultury. Wykorzystując metodykę warsztatową „Future Backwards” Davida Snowdena, wyszliśmy od analizy stanu aktualnego, by następnie odpowiedzieć na pytania dotyczące przyszłości – wpływu nagłego wejścia organizacji i instytucji w tryb zdalny. Najistotniejsze wątki poruszane podczas dyskusji eksperckiej zostały przez nas pogłębione poprzez dodatkowy desk research. W efekcie w naszym raporcie zarysowaliśmy dla pracy i przedsiębiorczości, kultury i edukacji:

 • Stan obecny (Current State): sposoby działania osób i organizacji oraz warunki, w których funkcjonują w okresie od wybuchu pandemii w marcu 2020 do końca roku.
 • Kluczowe wydarzenia z przeszłości (Past Key Events): bezpośrednio powiązane z obecnie obserwowanymi zjawiskami, o istotnym znaczeniu dla aktualnego stanu. To przejawy długoterminowych procesów, których kontynuację mogliśmy obserwować w ciągu ostatnich miesięcy.
 • Wizje przyszłości: skrajne stany rozwoju każdego z obszarów: przyszłość niemożliwie dobra (utopijna) oraz niemożliwie zła (dystopijna). Przedstawione wizje są spekulacjami, które próbują uchwycić najistotniejsze szanse i zagrożenia wyłaniające się w związku z gwałtownym przejściem w tryb zdalny współpracy w poszczególnych obszarach.

 

Raport powstał we współpracy z WUD Silesia
Konferencja WUD Silesia to bezpłatne wydarzenie edukacyjne, poświęcone tematyce UX (user experience) i projektowaniu skoncentrowanemu na człowieku (human-centered design). Wydarzenie inspirowane jest międzynarodową inicjatywą World Usability Day, zapoczątkowaną przez UX Professionals Association. Śląska edycja WUD to największa bezpłatna konferencja o tej tematyce w Polsce, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń na Górnym Śląsku.

 

""

Katarzyna Drożdżal – psycholożka, badaczka i projektantka. Od początku kariery związana z obszarem badawczym, obecnie głównie w ramach dziedzin: human computer interaction, user experience oraz service design. Współautorka podejścia i narzędzia Value Match Canvas. Współzałożycielka Agencji Badawczej Selkie. Od wielu lat wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenia zawodowe do opisu wpływu technologii cyfrowych na funkcjonowanie ludzi na poziomie społecznym oraz indywidualnym. Współorganizuje konferencję World Usability Day Silesia.

""

dr Alek Tarkowski – przewodniczący Rady Fundacji Centrum Cyfrowe. Dyrektor ds. strategii w fundacji Open Future. Z wykształcenia socjolog. Zajmuje się tworzeniem cyfrowych strategii i polityk publicznych, rzecznictwem oraz badaniem społeczeństwa cyfrowego. Jest współtwórcą Creative Commons Polska, Koalicji Otwartej Edukacji (KOED) oraz europejskiego stowarzyszenia Communia. Członek zarządu amerykańskiej fundacji Creative Commons.

Projekt SpołTech – bo przyszłość potrzebuje przyjaciół

Technologie cyfrowe wpędzają nasze społeczeństwo w stan ciągłej zmiany. Dlatego przyszłość potrzebuje przyjaciół, którzy upomną się o społeczny wymiar technologii.

SpołTech to przestrzeń do namysłu i rozmowy o technologii, przyszłości i Polsce. W Fundacji Centrum Cyfrowe stworzyliśmy zespół analityczny badający społeczny i kulturowy wpływ technologii cyfrowych. Jednocześnie sieciujemy ekspertki i ekspertów, dla których ważny jest społeczny wymiar technologii. Osoby wierzące, że technologie powinny służyć społeczeństwu [dowiedz się więcej o projekcie]

Kontakt dla mediów: media@centrumcyfrowe.pl

Nasze raporty: