Centrum Cyfrowe rozpoczęło swoją działalność od opracowania „Mapy drogowej otwartego rządu w Polsce”. Opublikowany w 2011 roku raport przedstawia model otwartego rządu, przykłady jej realizacji na świecie i rekomendacje dla jego wdrożenia w Polsce. Pokazujemy w nim wpierw szeroki kontekst – założenia, wartości i cele modelu, uwarunkowania historyczne i lokalne odmiany: doświadczenia państw, które jego wdrożenie już podjęły, najlepsze rozwiązania i praktyki. Zależało nam, by myślenie kategoriami otwartego rządu zaszczepić kluczowym decydentom i instytucjom, dlatego dokonaliśmy diagnozy warunków polskich i sformułowaliśmy rekomendacje konkretnych działań dla poszczególnych aktorów, w pierwszej kolejności dla administracji centralnej.

Wersja robocza „Mapy drogowej otwartego rządu w Polsce” została udostępniona do konsultacji społecznych 9 czerwca 2011.  Po konsultacjach opublikowaliśmy ostateczną wersję raportu, która jest dostępna w serwisie Ngoteka. Dostępny jest również 40-stronicowy skrót raportu (PDF), również w wersji angielskiej.

W 2013 roku opublikowaliśmy kolejny raport dotyczący polskich doświadczeń z modelem otwartego rzadu, „Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu OpenGov„. Centrum Cyfrowe jest też współautorem opublikowanego w 2013 roku raportu Koalicji na Rzecz Otwartego Rządu, „Czekając na otwarte rządy. Raport Koalicji na Rzecz Otwartego Rządu„.

Elementy modelu otwartego rządu zostały w ostatnich latach zawarte w strategii rządowej „Sprawne Państwo 2020″ oraz w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa.

 

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo