Projekty Centrum Cyfrowego Projekt: Polska opierają się na aktualnych standardach sieciowych – używamy nowoczesnych rozwiązań informatycznych zgodnych z przyjętymi międzynarodowymi normami.

Oznacza to, że w niektórych wypadkach przestarzałe przeglądarki nie będą poprawnie wyświetlać naszych projektów. W takich sytuacjach staramy się prezentować alternatywne wersje dostępne dla wszystkich – jednak zachęcamy gorąco do zaktualizowania przeglądarki na taką, która jest zgodna z aktualnymi standardami.

Czym są standardy sieciowe?

Standardy sieciowe to przyjęte wspólnie na całym świecie zasady i normy, z którymi powinny być zgodne wszystkie serwisy i usługi w internecie. Dzięki stosowaniu wspólnych standardów internet może pozostawać jednolitą przestrzenią komunikacji i wymiany informacji – różnorodne rozwiązania mogą bowiem „rozmawiać” ze sobą. Standardy – choć nie są rozwiązaniami technologicznymi, a tak naprawdę wspólnie przyjętymi regułami działania – są elementem kluczowym dla rozwijania się Sieci jako otwartej, a zarazem wspólnej przestrzeni.

Kluczową cechą standardów sieciowych jest ich otwartość. Standardy są tworzone w procesach opartych na zasadzie konsensusu, uważanych przez badaczy za wzorcowe przykłady deliberacji (pieczę nad większością standardów sprawuje międzynarodowa organizacja World Wide Web Consortium). Standardy te są publicznie dostępne, korzystanie z nich nie wymaga opłat, i każdy może się z nimi zapoznać.

Dlaczego promujemy stosowanie standardów sieciowych?

Standardy sieciowe powodują, że:

  • wszyscy mamy dostęp do tej samej informacji – nawet jeśli korzystamy z różnych przeglądarek, czy różnych urządzeń (komputerów, telefonów, tabletów);
  • strony są dostępne dla wszystkich, w szczególności dla osób niepełnosprawnych – standardowe rozwiązania ułatwiają na przykład konwersję tekstu na mowę;
  • informacje dają się łatwiej wyszukiwać w Sieci – standardy zapewniają bowiem strukturę informacji, która ułatwia pracę wyszukiwarek;
  • praca informatyków jest szybsza i efektywniejsza – nie muszą bowiem tworzyć kilku rozwiązań dla różnych przeglądarek, lecz jedno standardowe rozwiązanie.

Co zrobić, jeśli moja przeglądarka nie obsługuję najnowszych standardów?

Jeśli używasz przestarzałej przeglądarki, to może ona nie wyświetlać poprawnie standardowych treści. Przykładowo, niektóre funkcje naszych projektów mogą być niedostępne, lub serwisy sieciowe nie będą się poprawnie wyświetlać. Istnieją też inne powody, by stosować aktualne przeglądarki – są one również bardziej bezpieczne, bowiem ich twórcy na bieżąco rozwiązują problemy z ich bezpieczeństwem.

Gorąco więc zachęcamy do stosowania aktualnych, obsługujących standardy przeglądarek (ich listę można znaleźć na stronie Browse Happy). Niemniej staramy się tworzyć nasze rozwiązania tak, by także niezgodne ze standardami przeglądarki prezentowały tak wiele funkcji i informacji, jak to możliwe.

Jakie standardy stosujemy?

Jednym z podstawowych standardów sieciowych jest HTML, język wykorzystywany do tworzenia i prezentowania stron internetowych. Nasze rozwiązania są zgodne z HTML 5, najnowszą wersją tego standardu.


HTML5 Powered with CSS3 / Styling, Graphics, 3D & Effects, and Semantics

Więcej informacji o standardach sieciowych

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo