Wierzymy w otwartość, licencjonujemy więc wszelkie materiały będące przedmiotem praw autorskich na wolnych licencjach. Wybierając licencje kierujemy się założeniem, że taka licencja powinna:

 • zapewniać otwartość – powinny to być licencje otwarte, najlepiej zezwalające na modyfikacje
 • być standardowe – powinny być wybrane z katalogu standardowych, dobrze znanych licencji
 • być czytelne – tekst licencji powinien być zrozumiały dla ich odbiorców
 • być bezpieczne – sposób funkcjonowania nazwy Centrum Cyfrowe w utworach pochodnych powinien być jasno określony

Dla kodu źródłowego programów, wymagania te spełnia licencja BSD (o możliwie najmniejszych ograniczeniach w redystrubucji):

 • otwartość – jest wolna, otwarta i zezwalająca na modyfikacje?
 • ustandaryzowana – jest zatwierdzona przez Open Source InitiativeFree Software Foundation oraz kompatybilna z licencją GPL 3.0
 • czytelna – jej tekst jest przejrzysty, zwarty i zrozumiały
 • bezpieczna – w jasny sposób określa, jak nazwa CCLab powinna funkcjonować w utworach pochodnych

Dla pozostałych prac (projektów graficznych, dokumetacji itp) wymagania te spełnia licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa:

 • otwartość – jest to wolna, zezwalająca na modyfikację licencja
 • ustandaryzowana – jest szeroko wykorzystywana i stanowi niejako standard otwartego licencjonowania twórczości cyfrowej
 • zrozumiała – posiada osobny zapis prawny, osobny dla użytkownika, co czyni ją wyjątkowo przejrzystą i zrozumiałą dla użytkowników końcowych
 • bezpieczna – w jasny sposób określa, jak nazwa CCLab powinna funkcjonować w utworach pochodnych

 

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo