Współzałożyciel Centrum.  Zajmuje się problematyką ‚open government’ oraz prawem związanym z obiegiem treści w Internecie.  Jest radcą prawnym, partnerem w kancelarii Salans i absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Rozpoczął karierę zawodową w 1989 roku (jako pierwszy polski współpracownik) w Przedstawicielstwie Komisji Wspólnot Europejskich w Warszawie, gdzie wspierał pracowników Komisji w pracach związanych z wdrażaniem pierwszych projektów reformy gospodarczej w Polsce, finansowanych w ramach programów PHARE.  Był jednym z pierwszych w kraju prawników specjalizujących się w prawie regulującym działalność telekomunikacyjną, funkcjonowanie mediów elektronicznych oraz zastosowanie nowoczesnych technologii. Ma rozległe doświadczenie w doradzaniu klientom reprezentującym tę branże. Igor Ostrowski świadczył usługi doradcze na rzecz wiodących europejskich nadawców programów telewizyjnych i radiowych. Doradzał również międzynarodowym operatorom telefonicznym oraz firmom informatycznym w kluczowych sferach ich działalności biznesowej w Polsce.  W marcu 2009 roku dołączył do Zespołu Doradców Strategicznych Premiera Rady Ministrów, gdzie koncentrował się na problematyce rozwoju kapitału społecznego i zdrożeniu programu „Polska Cyfrowa“. Współuczestniczył m.in. w opracowaniu strategii Polska 2030.  W latach 2008-2011 członek Zespołu Doradców Strategicznych przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2011-2012 Wiceminister MAiC. Od czerwca 2014 roku Przewodniczący Rady Cyfryzacji przy Ministerstwie Adminsitracji i Cyfryzacji.  Jest współautorem raportu Mapa Drogowa Otwartego Rządu, wydanego przez Centrum.

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo