Miliardy złotych są w Polsce przeznaczane na publiczne finansowanie projektów w ramach Programów Operacyjnych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, zarządzające tymi środkami w przeszłości wspierały już otwartość – decyzją Ministerstwa na wolnej licencji są dostępne treści tworzone w ramach programu EQUAL. Chcemy, aby w nowej – określanej obecnie – perspektywie finansowej na lata 2014-2020 reguły otwartości finansowanych publicznie treści były jasno określone w regułach wydatkowania środków w ramach Programów Operacyjnych.

W tym celu pragniemy wystosować petycję do MRR, do podpisania której zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Postulujemy, by w nowej perspektywie finansowej w ramach Programów Operacyjnych zostały wdrożone jednolite i przejrzyste reguły określające sposób udostępniania produktów tworzonych w ramach projektów finansowanych ze środków europejskich – różnego rodzaju publikacji, nagrań i materiałów audiowizualnych czy programów komputerowych. Na poziomie prawnym standard udostępniania powinien obejmować udostępnianie na wolnej licencji pozwalającej na swobodne kopiowanie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie oraz opracowywanie utworów zależnych (na przykład na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa, lub innej kompatybilnej z nią licencji).

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo