Otwarte NGO

Projekt Otwarte NGO skierowany jest do wszystkich organizacji publicznych i społecznych, które w swojej codziennej działalności pragną wdrażać zasadę otwartości.

Dotychczasowa działalność Creative Commons pokazała, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na systemowe ujęcie kwestii dostępności materiałów tworzonych przez instytucje pozarządowe. W ramach projektu Otwarte NGO stworzyliśmy NGOtekę – repozytorium dokumentów organizacji pozarządowych, opracowaliśmy komplet informacji na temat stosowania otwartych licencji, przygotowaliśmy odpowiedzi na różnorodne wątpliwości prawne związane z publikowaniem w sieci.

Otwarte NGO to również lista organizacji, które w różnych obszarach swojej działalności już uwzględniają otwartość. Najbardziej otwarte z otwartych organizacji otrzymują odznakę “Rakiety otwartości”.

Jeśli chcecie dołączyć do grona “Rakiet” – prosimy o kontakt. Dla wszystkich organizacji potrzebujących wsparcia organizujemy cykliczne warsztaty z zakresu stosowania licencji Creative Commons. Możemy przyjechać również do Was, jeśli chcecie przeszkolić całą organizację.