A Future Not Made in the EU

Czas trwania: 2017

Obszary działań: Rzecznictwo

Więcej: https://futurenotmade.eu/

A Future Not Made in the EU to projekt wykorzystujący speculative design, czyli dizajn spekulatywny – innowacyjną metodę projektową prezentującą wizje przyszłości, ale skupioną na konkretnych produktach i usługach stworzonych zgodnie z metodologią pracy projektowej.

Projekt A Future not Made in the EU pokazuje o jaką stawkę walczy Centrum Cyfrowe i inne organizacje zajmujące się prawami cyfrowymi. Twórcy projektu A Future Not Made in the EU połączyli to podejście z metodami tworzenia polityk publicznych. Centrum Cyfrowe oraz team kreatywny Koźniewski i Talarek wspólnie wykreowali 3 produkty: DigiAtoms, DigiTutor i DigiDermis.

Projekty typu DigiAtoms, DigiTutor i DigiDermis nigdy nie powstaną, jeśli niepożądane zmiany w prawie autorskim sprawią, że tworzenie takich produktów nie będzie możliwe lub będzie ono ograniczać ich rozwój. Zatrzymany zostanie rozwój innowacji nie tylko w zakresie edukacji, ale też innych istotnych obszarach takich jak możliwość dzielenia się i dostęp do cyfrowych treści online, e-biznesie czy nawet w obszarze opieki zdrowotnej.