Centrum Cyfrowe pomaga instytucjom kultury wdrażać nowe, otwarte modele dzielenia się cyfrowym dziedzictwem kultury. W tym celu, w ramach programu Otwartej Kultury, realizuje szeroką gamę projektów adresowanych do sektora kultury. Wsparciem tych działań są projekty badawcze, które pozwalają nam lepiej rozumieć sposób działania instytucji, najważniejsze wyzwania, z jakimi się mierzą oraz otoczenie, w którym funkcjonują.

Ten model działania wyrasta z przekonania, że rosnące znaczenie nowych technologii wywiera wpływ zarówno na samą wewnętrzną działalność i zarządzanie instytucją, jak i realizowanie przyjętej przez nią misji oraz budowanie relacji z odbiorcami i opiekę nad posiadaną kolekcją oraz jej upowszechnianie. Z tego względu, wypracowanie spójnego modelu funkcjonowania instytucji w przestrzeni cyfrowej, uwzględniającego wszystkie aspekty prowadzonej przez nią działalności, staję się niezbędnym warunkiem rozwoju instytucji GLAM w XXI wieku.

 

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo