Cyfrowe archiwum Fundacji Zapomniane

Zespół projektu: Aleksandra Janus, Katarzyna Werner-Mozolewska

Czas trwania: 2017-2018

Obszary działań: Otwarta kultura

Więcej: https://zapomniane.org

Pierwsza cyfrowa baza wiedzy na temat zapomnianych mogił żydowskich ofiar Zagłady, stworzona na podstawie archiwum Fundacji Zapomniane, badającej, lokalizującej i upamiętniającej te miejsca.

Na terenie polskich miast i wsi znajdują się setki, a nawet tysiące zapomnianych, nieupamiętnionych grobów ofiar Zagłady. Pochowani są w nich polscy Żydzi, których losy i imiona często są zapomniane. Celem Fundacji Zapomniane jest odnajdowanie, lokalizowanie i badanie tych miejsc, a następnie – upamiętnianie ich we współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej. Jako Centrum Cyfrowe pomogliśmy stworzyć pierwszą cyfrową bazę wiedzy na temat takich miejsc.

W roku 2017 jako partner projektu realizowanego przez Fundację Zapomniane dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, włączyliśmy się w proces digitalizacji archiwum fundacji oraz byliśmy odpowiedzialni za wypracowanie sposobu prezentacji tych zasobów w sieci. Proces przebiegał zgodnie z modelem i metodyką wypracowaną w naszej Pracowni Otwierania Kultury. W procesie warsztatowym, w którym uczestniczył zespół fundacji, a także eksperci Pracowni (projektanci, graficy, specjaliści od UX i dostępności, programista), wspólnie zdefiniowaliśmy grupy docelowe serwisu i stworzyliśmy założenia cyfrowego archiwum. Następnie, pracując w trybie iteracyjnym, tworzyliśmy stronę w wersji desktopowej i mobilnej (w której ma ona dodatkową funkcjonalność wyznaczania trasy do konkretnych miejsc zlokalizowanych przez Fundację). Po testach i wypełnieniu strony zdigitalizowanymi zasobami Fundacji, powstał wyjątkowy serwis, który stanowi zarówno jedyną w Polsce bazę wiedzy na temat nieupamiętnionych grobów ofiar Zagłady, jak i ich wirtualne upamiętnienie. W swojej obecnej formie, jest to źródło materiałów dla badaczy z Polski i ze świata (w 2019 roku oddana została do użytku anglojęzyczna wersja serwisu), baza wiedzy dla krewnych ofiar, wciąż poszukujących miejsca ich spoczynku, a także narzędzie wspierające edukację formalną i nieformalną.