Dane po warszawsku   projekt zakończony

Celem projektu jest stworzenie platformy udostępniającej otwarte dane publiczne oraz przeprowadzenie szeregu działań, w efekcie których powstaną aplikacje wykorzystujące te dane i umożliwiające dostęp do nich wszystkim zainteresowanym.

Dostęp do informacji publicznej, a w szczególności łatwe korzystanie z danych miejskich, może przyczynić się do poprawy codziennego życia mieszkańców oraz funkcjonowania instytucji miejskich. Otwarte dane to również przejrzystość i większe zaangażowanie społeczne obywateli
w życie miasta, które jest dla nich lepiej zrozumiałe.

Fundacja TechSoup, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Politechnika WarszawskaOrange Labs (Centrum Badawczo-Rozwojowe Orange Polska S.A.) we współpracy z m.st. Warszawa wspólnie pracują nad budową platformy udostępniającej dane miejskie i przeprowadzeniem społecznościowego procesu tworzenia aplikacji na ich podstawie.

Prace Partnerstwa podzielone są na dwa etapy: pierwszy, trwający od kwietnia 2014 roku do lutego 2015 roku, w wyniku którego powstanie platforma. Drugi etap, realizowany w pierwszej połowie 2015 roku, to konkurs na aplikacje internetowe i mobilne, które będą wykorzystywały dane wystawione na platformie.

Celem podejmowanych działań jest standaryzacja sposobów gromadzenia i udostępniania danych oraz inspirowanie i wspieranie osób, organizacji i środowisk zainteresowanych budowaniem aplikacji bazujących na tych danych. Cele, które stawia przed sobą Partnerstwo wynikają z przekonania, że dzięki otwartości i łatwości dostępu do danych opisujących rzeczywistość w mieście, Warszawa będzie bliższa, bardziej zrozumiała i przyjazna swoim mieszkańcom. Długofalowym celem projektu jest aktualizowanie platformy przez m. st. Warszawa, czyli zasilanie jej danymi.

Działania realizowane dzięki współfinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne, w ramach projektu „MUNDO – Miejskie Usługi na Danych Oparte”.

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo