Dane po warszawsku

Czas trwania: 2014 - 2015

Więcej: http://www.danepowarszawsku.pl/

Celem projektu jest stworzenie platformy udostępniającej otwarte dane publiczne oraz przeprowadzenie szeregu działań, w efekcie których powstaną aplikacje wykorzystujące te dane i umożliwiające dostęp do nich wszystkim zainteresowanym.

 

Dostęp do informacji publicznej, a w szczególności łatwe korzystanie z danych miejskich, może przyczynić się do poprawy codziennego życia mieszkańców oraz funkcjonowania instytucji miejskich. Otwarte dane to również przejrzystość i większe zaangażowanie społeczne obywateli w życie miasta, które jest dla nich lepiej zrozumiałe.

Fundacja TechSoup, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Politechnika Warszawska i Orange Labs (Centrum Badawczo-Rozwojowe Orange Polska S.A.) we współpracy z m.st. Warszawa wspólnie pracują nad budową platformy udostępniającej dane miejskie i przeprowadzeniem społecznościowego procesu tworzenia aplikacji na ich podstawie.

Prace Partnerstwa podzielone są na dwa etapy: pierwszy, trwający od kwietnia 2014 roku do lutego 2015 roku, w wyniku którego powstanie platforma. Drugi etap, realizowany w pierwszej połowie 2015 roku, to konkurs na aplikacje internetowe i mobilne, które będą wykorzystywały dane wystawione na platformie.

Celem podejmowanych działań jest standaryzacja sposobów gromadzenia i udostępniania danych oraz inspirowanie i wspieranie osób, organizacji i środowisk zainteresowanych budowaniem aplikacji bazujących na tych danych. Cele, które stawia przed sobą Partnerstwo wynikają z przekonania, że dzięki otwartości i łatwości dostępu do danych opisujących rzeczywistość w mieście, Warszawa będzie bliższa, bardziej zrozumiała i przyjazna swoim mieszkańcom. Długofalowym celem projektu jest aktualizowanie platformy przez m. st. Warszawa, czyli zasilanie jej danymi.

Działania realizowane dzięki współfinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne, w ramach projektu „MUNDO – Miejskie Usługi na Danych Oparte”.