DIAL – Dialogue In Adult Learning

Zespół projektu: Aleksandra Czetwertyńska, Katarzyna Werner-Mozolewska, Agnieszka Salamończyk

Czas trwania: 1.10.2022-30.09.2024

Obszary działań: Otwarta edukacja

"Dialog w uczeniu się dorosłych" czyli "Dialog in adult learning", w skrócie DIAL. to projekt, który ma na celu zmierzenie się z problemem polaryzacji społecznej i trudnościami związanymi z prowadzeniem dobrej, wartościowej rozmowy, nieprowadzącej do konfliktu. Wizję projektu DIAL można podsumować jako „dialog dla wszystkich”. W ramach projektu stworzymy narzędzia wspierające dialogu i zwiększające umiejętności w tym zakresie, aby każdy mógł docelowo skorzystać z prostych wskazówek i zwiększyć swoją pewność siebie w tym zakresie.

Działania w projekcie:

– research dotyczący wykorzystania modeli dialogu i jego adaptacji w życiu codziennym oraz stworzenie na jego podstawie uniwersalnego modelu;
– zaprojektowanie i testowanie szkoleń oraz kursów szkoleniowych dla edukatorów, trenerów i innych osób promujących dialog;
– spotkania wzajemnego uczenia się dla trenerów, innych interesariuszy i partnerów

Rezultaty:

– Coraz większa liczba osób potrafi i ma możliwość prowadzenia dialogu oraz ma większe poczucie zaangażowania w życie społeczne, z
– Trenerzy, koordynatorzy i inne osoby pracujące w instytucjach edukacyjnych dysponują narzędziami i zwiększoną zdolnością do angażowania ludzi w dialog w różnych sytuacjach.
– Umiejętności dialogu są lepiej rozumiane jako podstawowa umiejętność życiowa, zwłaszcza w przypadku osób dorosłych.

Partnerzy:

W projekcie uczestniczy 5 organizacji z 5 różnych krajów (Finlandia, Grecja, Włochy, Polska, Słowenia): Opintotoiminnan Keskusliitto, European Institute for Local Development (EILD), Cooperazione Paesi Emergenti (COPE), FUNDACJA CENTRUM CYFROWE, Glotta Nova, center za novo znanje.