Czym jest TDM?

Ogromne ilości danych, jakie każdego dnia wytwarza ludzkość (zjawisko znanego szerzej, jako Big Data), zmuszają do poszukiwania narzędzi pozwalających w możliwie krótkim czasie na wyłowienie z tego morza konkretnych informacji, które będzie można przekuć w konkretną wiedzę.

Jednym z takich narzędzi jest Text and Data Mining (TDM) – interdyscyplinarna metoda eksploracyjnej, komputerowej analizy danych. TDM pozwala zautomatyzować proces przetwarzania danych, umożliwiając ich szybką klasyfikację, grupowanie, czy też ustalenie wzajemnych zależności. Do narzędzi TDM zalicza się m.in. programy służące do obróbki dokumentów tekstowych pozwalające chociażby tworzyć streszczenia artykułów i raportów. Narzędzia TDM umożliwiają więc wydobywanie informacji zawartych w materiale źródłowym bez konieczności bezpośredniego zapoznawania się z nim.

Popularyzacji programów umożliwiających analizę typu TDM towarzyszy dyskusja o prawach własności intelektualnej. Nie ulega wątpliwości, że przynajmniej część danych poddawanych eksploracji może być objęta ochroną prawnoautorską (np. utwory literackie czy bazy danych). Umożliwienie swobodnego wykorzystywania potencjału, jaki daje TDM jest szczególnie ważna dla środowisk naukowych, ale oczywiście dostrzega go też sektor komercyjny.

Projekt “FutureTDM”

Celem projektu realizowanego przez międzynarodowego konsorcjum, którego częścią jest Centrum Cyfrowe, jest zidentyfikowanie przeszkód (na poziomie prawnym, politycznym i organizacyjnym), stojących na drodze wykorzystania pełnego potencjału, jaki daje TDM. Efektem tych analiz będzie opracowanie rekomendacji na poziomie europejskim. Dodatkowo, projekt przyczyni się do popularyzacji samej koncepcji eksploracji danych oraz zaangażowania zróżnicowanego środowiska interesariuszy. Centrum Cyfrowe odpowiedzialne będzie w szczególności za analizy otoczenia prawnego oraz opracowanie raportu dotyczącego potencjału ekonomicznego możliwych przyszłych sposobów wykorzystania TDM.

Członkowie konsorcjum projektu “Future TDM”:

Synyo GmbH (koordynator)
Stichting Liber
Open Knowledge Foundation
Stichting Katholieke Universiteit
The British Library Board
Universiteit van Amsterdam
Athena Research and Innovation Center in Information, Communication & Knowledge Technologies
Ubiquity Press Ltd.
Centrum Cyfrowe Projekt: Polska

flag_yellow_low
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant greement No 665940.

Aktualności

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo