Konferencja „Cyfrowe wyzwania”   projekt zakończony

Cyfrowe wyzwania 2016: kompetencje cyfrowe a uczestnictwo w kulturze

Program konferencji        Abstrakty wystąpień         Fotorelacja z konfrencji

Rozwój kompetencji cyfrowych – rozumianych szeroko jako powiązane z kompetencjami medialnymi, informacyjnymi, informatycznymi i komunikacyjnymi – jest jednym z kluczowych wyzwań towarzyszących budowie społeczeństwa cyfrowego w Polsce. Problem jest ważny i wymaga wciąż uwagi oraz dyskusji nad odpowiednią strategią działań w tym obszarze.

Już po raz trzeci badacze i praktycy zajmujący się tematyką kompetencji cyfrowych spotkają się, aby podzielić się wynikami swoich prac oraz doświadczeniami.

Konferencja “Cyfrowe wyzwania” na stałe wpisała się już w ogólnopolską debatę na ten temat. W roku 2014 dyskutowaliśmy nad ich zastosowaniami w różnych obszarach życia i działalności, w 2015 próbowaliśmy wskazać możliwe wykorzystanie wiedzy badawczej i doświadczeń w tworzeniu strategii i działaniach edukacyjnych w kontekście Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

W trzeciej edycji konferencji pragniemy skupić się na wątkach opisujących relacje między kompetencjami cyfrowymi a uczestnictwem w kulturze. Jednym z tematów konferencji będą więc umiejętności użytkowników i odbiorców kultury, ich potencjał w zakresie korzystania z oferty kulturalnej dostępnej w Sieci i użytkowania nowych form medialnych.

Nie chcemy jednak ograniczać się do samych użytkowników treści – zwłaszcza, że we współczesnym ekosystemie medialnym granice pomiędzy nimi a nadawcami oraz pośrednikami stają się coraz bardziej płynne. Z tego względu będziemy dyskutować także o kompetencjach w szeroko rozumianych instytucjach kultury i o ich zdolności do tworzenia skutecznych przekazów, a także o wszystkim tym, co “pomiędzy” – o skutecznych próbach tworzenia relacji i budowania społeczności wokół treści kultury.

Konferencja jest skierowana do osób zajmujących się szeroko rozumianym problemem kompetencji cyfrowych: badaczy, animatorów kultury, bibliotekarzy, pracowników instytucji pozarządowych zajmujących się e-kompetencjami. Do udziału w obradach zapraszamy również kadry administracji państwowej: pracowników ministerstw i urzędów centralnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Program konferencji      Abstrakty wystąpień

Konferencja organizowana przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Kulturoznawstwa SWPSMuzeum Uniwersytetu Warszawskiego, odbędzie się 13 czerwca 2016 r. w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na UW.

Przygotowane na podstawie wystąpień teksty zostaną opublikowane w wydaniu tematycznym recenzowanego kwartalnika naukowego „Kultura popularna”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury 2015. Partnerem konferencji jest Fundacja Orange.

logo_FundacjaOrange_black_right_CMYK mkidn_01_cmyk

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo