Jesteś tu:   Centrum CyfroweProjektyKulturotwórcy

Kulturotwórcy   otwarta kultura  projekt zakończony

Projekt badawczy “Kulturotwórcy” jest próbą spojrzenia na miejskie życie kulturalne oczami ludzi, którzy to życie organizują i animują. Ruszyliśmy w teren, aby rozmawiać z aktywnymi pracownikami instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, ale też klubów i kawiarni łączących działalność komercyjną z intencjonalnie kulturotwórczą. Pogłębiona wiedza na temat doświadczeń, postaw, praktyk i wizji zaangażowanych pracowników kultury działających na różnych polach powinna stanowić znaczący punkt odniesienia w planowaniu polityki kulturalnej. Problemy i napięcia, które są udziałem kulturotwórców, są w pewnej mierze również problemami polskiej kultury.

Rdzeniem badania było 30 indywidualnych wywiadów pogłębionych realizowanych na jesieni 2013 roku w trzech  dużych miastach: Warszawie, Katowicach i Lublinie. To kameralny projekt o bardziej społecznym niż naukowym charakterze. To co oferujemy, to nie przekrojowa diagnoza, tylko próba badawczego uchwycenia bieżących przejawów życia kulturalnego na przykładzie trzech zróżnicowanych miast polskich.

Zdaniem zdecydowanej większości naszych rozmówców jesteśmy w fazie miejskiego ożywienia, a rozkwit szeroko rozumianego życia kulturalnego jest jednym z tego przejawów. Kultura przestała funkcjonować jako oddzielny obszar, sfera sacrum, stanowiąca wartość samą w sobie. Wywiady przeprowadzane w ramach badania pokazują jak pojemną formułą jest dziś pojęcie „kultury”. Różne sposoby myślenia o kulturze egzystują obok siebie – także wśród osób, które zajmują się nią na co dzień.

Jeśli wprzęganie oddolnego rozwoju życia kulturalnego w publiczne życie miasta miałoby się stać jednym z priorytetów miejskiej polityki kulturalnej, to niezbędne jest wypracowanie języka dyskusji, który pomoże nam w nazywaniu tego, „o czym myślimy, kiedy mówimy o kulturze”. Sądzimy, że wiedza wytworzona w ramach tego badania może się do tego przyczynić.

Raport z badania jest dostępny jako PDF w serwisie Ngoteka.pl.

Badanie zostało zrealizowane w ramach grantu badawczego przyznanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Obserwatorium Kultury”.

logo_mkidn-300x127

 

 

 

 

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo