Kulturotwórcy

Czas trwania: 2013

Projekt badawczy “Kulturotwórcy” to próba spojrzenia na miejskie życie kulturalne oczami ludzi, którzy to życie organizują i animują.

Raport to próba badawczego uchwycenia bieżących przejawów życia kulturalnego na przykładzie trzech zróżnicowanych miast polskich (Warszawa, Katowice, Lublin). Ruszyliśmy w teren, aby rozmawiać z aktywnymi pracownikami instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, ale też klubów i kawiarni łączących działalność komercyjną z intencjonalnie kulturotwórczą. Problemy i napięcia, które są udziałem kulturotwórców, są w znacznej mierze również problemami polskiej kultury.

Zdaniem zdecydowanej większości naszych rozmówców jesteśmy w fazie miejskiego ożywienia, a rozkwit szeroko rozumianego życia kulturalnego jest jednym z tego przejawów. Badanie pokazało jak pojemną formułą jest dziś pojęcie kultury. Pogłębiona wiedza na temat doświadczeń, postaw, praktyk i wizji zaangażowanych pracowników kultury działających na różnych polach może być ważnym punktem odniesienia w planowaniu polityki kulturalnej.

Finansowanie: program “Obserwatorium Kultury”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.