Mapa drogowa otwartego rządu w Polsce

Opublikowany w 2011 roku raport przedstawia model otwartego rządu, przykłady jej realizacji na świecie i rekomendacje dla jego wdrożenia w Polsce.

Pokazujemy w nim wpierw szeroki kontekst – założenia, wartości i cele modelu, uwarunkowania historyczne i lokalne odmiany: doświadczenia państw, które jego wdrożenie już podjęły, najlepsze rozwiązania i praktyki. Zależało nam, by myślenie kategoriami otwartego rządu zaszczepić kluczowym decydentom i instytucjom, dlatego dokonaliśmy diagnozy warunków polskich i sformułowaliśmy rekomendacje konkretnych działań dla poszczególnych aktorów, w pierwszej kolejności dla administracji centralnej.