Centrum Cyfrowe rozpoczęło swoją działalność od opracowania „Mapy drogowej otwartego rządu w Polsce”. Opublikowany w 2011 roku raport przedstawia model otwartego rządu, przykłady jej realizacji na świecie i rekomendacje dla jego wdrożenia w Polsce. Pokazujemy w nim wpierw szeroki kontekst – założenia, wartości i cele modelu, uwarunkowania historyczne i lokalne odmiany: doświadczenia państw, które jego wdrożenie już podjęły, najlepsze rozwiązania i praktyki. Zależało nam, by myślenie kategoriami otwartego rządu zaszczepić kluczowym decydentom i instytucjom, dlatego dokonaliśmy diagnozy warunków polskich i sformułowaliśmy rekomendacje konkretnych działań dla poszczególnych aktorów, w pierwszej kolejności dla administracji centralnej.

Wersja robocza „Mapy drogowej otwartego rządu w Polsce” została udostępniona do konsultacji społecznych 9 czerwca 2011.  Po konsultacjach opublikowaliśmy ostateczną wersję raportu, która jest dostępna w serwisie Ngoteka. Dostępny jest również 40-stronicowy skrót raportu (PDF), również w wersji angielskiej.

W 2013 roku opublikowaliśmy kolejny raport dotyczący polskich doświadczeń z modelem otwartego rzadu, „Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu OpenGov„. Centrum Cyfrowe jest też współautorem opublikowanego w 2013 roku raportu Koalicji na Rzecz Otwartego Rządu, „Czekając na otwarte rządy. Raport Koalicji na Rzecz Otwartego Rządu„.

Elementy modelu otwartego rządu zostały w ostatnich latach zawarte w strategii rządowej „Sprawne Państwo 2020” oraz w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa.

 

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo