Muzeum otwarte

Na zlecenie Muzeum Historii Polski przeprowadziliśmy badania otoczenia sieciowego Muzeum oraz potrzeb odbiorców instytucji w środowisku cyfrowym.

Zespół badawczy Centrum Cyfrowego, we współpracy z badaczami z Millward Brown przygotował badanie jakościowe, składające się z dwóch modułów. Moduł wydobywczy zakładał poznanie wiedzy i stosunku pracowników MHP do działalności Muzeum w sieci oraz sformułowanie wstępnych hipotez na temat możliwych grup odbiorców i obszarów tematycznych stron internetowych.

Wywiady posłużyły za podstawę do stworzenia scenariusza bloga badawczego skierowanego do użytkowników stron MHP w formie kwestionariusza z elementami forum internetowego oraz kwestionariusza ankiet, których wyniki pozwoliły nam poznać sieciowe otoczenie, zwyczaje i potrzeby użytkowników obecnych stron Muzeum Historii Polski.

Efektem tej współpracy jest nie tylko zasób wiedzy, ale także konkretne działania Muzeum – w tym Deklaracja Polityki Otwartości, która znalazła się na nowej stronie MHP.