Nie istnieje jedna, jedyna słuszna recepta, zbiór instrukcji lub scenariusz otwierania państwa – istnieją za to główne pryncypia, związane z ideą otwartego rządu, które znalazły się w publikacji Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov .

Opracowanie stanowi próbę całościowej prezentacji zagadnienia otwartego państwa i osadzenia go w lokalnych realiach. Centrum Cyfrowe Projekt: Polska wraz z pracownią miejskich transformacji Sociopolis opracowało również metodologię „otwierania państwa” dostosowaną do polskich realiów, inspirowaną zachodnimi realizacjami, ale w pełni opartą na własnych doświadczeniach i analizie obecnej sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej kraju.

Wypracowane rozwiązania, instrukcje i scenariusze, adresowane głównie do organizacji pozarządowych, instytucji i jednostek administracji publicznej (ale też do biznesu) pozwalają przeprowadzić cały proces w sposób interdyscyplinarny w duchu myślenia projektowego (design thinking).

POBIERZ PUBLIKACJĘ: PDF


 

Spis treści

Wstęp
Przewodnik po publikacji

IDEA
1. Idea otwartego rządu
1.1. Współczesne społeczeństwo: społeczeństwo wiedzy i spektaklu
1.2. Od e-administracji do otwartego rządu
1.3. Demokracja uczestnicząca, nie tylko w działaniu
1.4. Studium przypadków
2. Otwarty rząd w Polsce
2.1. Jeszcze nie historia
2.2. Dyskusja wokół otwartego rządu w Polsce
2.3. Przegląd działań opengov realizowanych przez polskie organizacje pozarządowe

OPENGOV
3. Program Opengov
3.1. Geneza programu
3.2. Przeprowadzone działania
3.3. Porażki i rozczarowania – wnioski
3.4. Sukcesy – szanse i nadzieje
3.5. Postulaty i plany na przyszłość

METODY
4. Otwieranie w działaniu
4.1. Założenia metodologiczne
4.2. Identyfikacja problemu, rozpoznanie barier
4.3. Warsztaty pilotażowe „Dane / Design / Śmieci”
4.4. Warsztaty pilotażwe „Otwieramy rząd”
4.5. Efekty warsztatu pilotażowego – katalog rozwiązań
5. Jak otwierać państwo
5.1. Złote zasady otwierania państwa
5.2. Reguła małych kroków vs. lawina danych
5.3. Scenariusz warsztatów

6. Wnioski i rekomendacje

Zakończenie
Słownik opengov
Bibliografia
Wykaz opisów przypadków
Prawa autorskie


 

O publikacji

Tytuł: Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov.

Redakcja: Grzegorz Młynarski
Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz
Współpraca: Paweł Ciacek

Autor metodologii warsztatów „Otwieramy rząd”: Grzegorz Młynarski
Konsultancje eksperckie, opinie: Jakub Wygnański, Noemi Gryczko, Adam Zając

Fotografie: Kamila Szuba / zdjęcia zostały zrobione podczas pilotażowego warsztatu „Otwieramy rząd”
Korekta: Zuzanna Kowalska

Publikacja, projekt, wykonanie: pracownia miejskich transformacji Sociopolis
Wydawca: Fundacja Projekt: Polska
Warszawa 2013

Wydanie internetowe – wersja 1.0

Raport powstał dzięki wsparciu Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów, Fundacji Projekt: Polska oraz firmy Sociopolis sp. j. Treść licencji jest dostępna na stronie: creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/

Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej i wskazania autorów oraz Fundacji Projekt: Polska i  firmy Sociopolis sp. j. jako właścicieli praw do tekstu. Dodatkowo, informacje o prawach autorskich dotyczących wykorzystanych fontów, ikon, zdjęć i ilustracji oraz przypisanych im licencjach zamieszczono w rozdziale „Prawa autorskie”, zamieszczonym na końcu publikacji.

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo