Jesteś tu:   Centrum CyfroweProjektyOtwarte Zabytki

Projekt „Otwarte zabytki”  ma na celu ułatwienie obywatelom dostępu do wiedzy o polskich zabytkach i zaangażowanie do działań na rzecz ich ochrony. „Otwarte” znaczy legalnie dostępne dla wszystkich. Wszystkie efekty projektu publikowane będą w sieci na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach, co oznacza, że można z nich będzie swobodnie korzystać, modyfikować je, kopiować i udostępniać innym.

W pierwszej fazie projektu przeprowadziliśmy akcję tworzenia obywatelskiego katalogu zabytków, w oparciu o dane pochodzące z państwowego rejestru zabytków. Posłużyło do tego narzędzie dostępne na stronie Otwarte Zabytki. Dzięki niemu można było uzupełniać podstawowe informacje o zabytkach: nazwę, adres, datę powstania oraz współrzędne GPS.

Rejestr zabytków (tworzony przez wojewódzkich konserwatorów zabytków i gromadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa jest zbiorem zawierającym ponad siedemdziesiąt pięć tysięcy obiektów. Obecnie brakuje w nim istotnych informacji, których gromadzenie w latach wcześniejszych nie było wymagane – na przykład dotyczących położenia geograficznego poszczególnych obiektów (współrzędnych GPS). Rejestr nie zawsze zawiera też aktualne adresy czy  dokładną datę powstania obiektu, co utrudnia jego praktyczne wykorzystywanie.

Podczas akcji wzbogacania danych pochodzących z rejestru zabytków chcieliśmy pokazać uczestnikom i opinii publicznej, jak można skutecznie pracować na rzecz wspólnego dobra, jakim jest zasób rejestru zabytków. O tym, że taki sposób pracy może być bardzo efektywny pokazały już nasze doświadczenia podczas Open Data Day 2011. A o wynikach akcji można dowiedzieć się więcej tutaj.

W obecnej, drugiej fazie efekty pracy osób zaangażowanych w akcję służą nam do tworzenia ogólnodostępnego społecznościowego i otwartego serwisu o zabytkach. Umożliwia on zainteresowanym współtworzenie zbioru, uzupełnianie brakujących informacji, monitorowanie stanu zabytków oraz tworzenie projektów i działań edukacyjnych, np. akcji społecznych w celu ratowania zabytków, planowanie wycieczek edukacyjnych i innych.

Ponieważ portal zbiera dane o wszystkich polskich zabytkach, także tych, znajdujących się poza granicami kraju, szczególnie istotne jest dla nas zachęcenie do dzielenia się wiedzą na ten temat członków Polonii.

Ponadto, dane zebrane podczas akcji i później gromadzone w portalu mogą zostać wykorzystane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa jako materiał pomocniczy – weryfikujący posiadane oraz gromadzone z innych źródeł informacje przy realizacji jego działań (m.in. wdrażanie unijnej dyrektywy INSPIRE czy monitorowania stanu zabytków), a także przez wszystkie inne osoby, które chciałyby użyć ich w swoich serwisach. Narodowy Instytut Dziedzictwa jako patron projektu udziela wsparcia merytorycznego w zakresie wykorzystania danych pochodzących z państwowego rejestru zabytków.

Projekt zainspirowany został edycją konkursu fotograficznego Wiki Lubi Zabytki 2011, organizowanego przez Wikimedia Polska, którego Centrum Cyfrowe było partnerem, a Narodowy Instytut Dziedzictwa patronem. Chcielibyśmy, aby nasza inicjatywa, wsparła tego typu wydarzenia w budowaniu obywatelskiego zasobu wiedzy o zabytkach.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach konkursu Patriotyzm Jutra, ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych), oraz ze środków CEE Trust.

                    

Patron merytoryczny:

Patroni medialni:

                       

Partnerzy:

                      

                         

                                                 

            

Aktualności

10 lipca 2014    „Otwarte Zabytki – zlot ekspertów” – podsumowanie    
13 czerwca 2013    Noc Otwartych Zabytków – podsumowanie    
2 lutego 2013    Otwarte Zabytki – digitalizacja – nasz nowy projekt    

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo