Otwarty budżet

Czas trwania: 2011 - 2013

Celem projektu jest gromadzenie danych związanych z finansami publicznymi (w tym budżetem państwa i samorządami terytorialnymi) oraz upublicznianie ich w zrozumiałej dla odbiorców formie.

Mamy nadzieję, że nasz projekt pomoże obywatelom zrozumieć skomplikowaną naturę finansów państwa, zwiększy przejrzystość debaty publicznej na ten temat i zaangażowanie w nią obywateli.

Dane, które gromadzimy obejmują nie tylko informacje zawarte w budżecie państwa ale również dane obejmujące:

państwowe jednostki budżetowe
państwowe fundusze celowe
agencje wykonawcze
instytucje gospodarki budżetowej
państwowe osoby prawne

Po otrzymaniu danych oczyszczamy je ze zbędnych informacji, przetwarzamy w edytowalną formę, która pozwala nam następnie przedstawiać je w przejrzysty sposób, w tym w formie wizualizacji.

Wizualizacja danych to ważne narzędzie ułatwiające debatę publiczną. Prezentacja dużych zbiorów informacji w postaci graficznej pozwala przedstawiać je w sposób bardziej przystępny, niż tradycyjny (tabele z danymi, wykresy). Umożliwia to szerszą debatę nad założeniami ustawy budżetowej i finansami publicznymi, zwiększa zakres kontroli społecznej nad instytucjami państwowymi oraz zaangażowanie społeczne.

Na stronie naszego projektu Otwarty budżet udostępniliśmy w przystępnej formie dane budżetu zadaniowego państwa na 2011 rok.

Opublikowaliśmy również chmury słów z wystąpień budżetowych ministra finansów Jacka Rostowskiego w latach 2007-2012, które pokazują jak rozkładał on akcenty w poszczególnych wystąpieniach.

Projekt Otwartego Budżetu jest apolityczny, a jego celem jest poprawa jakości debaty publicznej na temat finansów publicznych.

Projekt Otwarty Budżet został zakończony w 2013 roku.