Otwarty Kampus

Zespół projektu: Ewa Majdecka, Aleksandra Janus

Czas trwania: październik 2017-maj 2018

Obszary działań: Otwarta kultura

Więcej: http://ok.uw.edu.pl/

Otwarty Kampus to strona internetowa, dzięki której odkryjesz na nowo Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego. To przestrzeń nie tylko akademicka – Kampus jest miejscem otwartym i dostępnym dla każdego. Odwiedź Kampus, spójrz na mapę i wybierz interesującą Cię kategorię. Jest wiele możliwości: nadaj paczkę, zjedz coś, weź udział w ciekawym wydarzeniu, pospaceruj, odpocznij. Na stronie znajdziesz użyteczne informacje i opisy wybranych miejsc. Odkrywaj z nami Kampus Główny UW!

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 Ewa Majdecka i Aleksandra Janus prowadziły zajęcia „Medialab: Krakowskie Przemieście 26/28” na specjalizacji Animacja Kultury w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach zajęć wykorzystywaliśmy narzędzia i metody działań medialabowych do pracy nad lokalnym dziedzictwem i infrastrukturą kampusu UW.

W ramach zajęć stworzyliśmy projekt cyfrowego narzędzie prezentującego kampus główny Uniwersytetu Warszawskiego jako przestrzeń publiczną, otwartą dla wszystkich mieszkańców miasta i turystów. Przeszliśmy cały proces projektowania narzędzia. Zaproszeni goście warsztatowo opracowali m.in. tematy prawa autorskiego, licencji Creative Commons, kreatywnego kodowania, narzędzi webowych w kulturze, projektowania nastawionego na użytkownika czy badań użytkowników.

W kolejnym etapie strona internetowa Otwarty Kampus została wdrożona w Pracowni Otwierania Kultury ze wsparciem studentek uczestniczących w zajęciach.

Projekt został zrealizowany we współpracy ze specjalizacją Animacja kultury w IKP UW i sfinansowany przez Uniwersytet Warszawski.