Projekt „Otwarty rząd w Polsce” ma na celu stworzyć podstawy dla modelu otwartego rządzenia w naszym kraju poprzez dwa działania: przygotowanie dokumentu stanowiącego „mapę drogową“ wprowadzenia tego modelu oraz uruchomienie „przestrzeni laboratoryjnej“, w której będą rozwijane i testowane praktyczne rozwiązania, narzędzia oraz aplikacje.

Wdrażanie mechanizmów otwartego rządu prowadzi do zwiększenia zaangażowania obywateli w sferę publiczną i procesy decyzyjne, pogłębia interakcje pomiędzy administracją a obywatelami, oraz skutkuje poprawą jakości rządzenia. Oparty na wartościach takich, jak przejrzystość, otwartość, efektywność i dostępność, model ten wzmacnia współpracę i uczestnictwo, czyli fundamenty społeczeństwa obywatelskiego.

Zasadniczym elementem otwartego rządu jest otwieranie dostępu do zasobów publicznych i promowanie ich dalszego wykorzystania. Dostęp do publicznych zasobów umożliwia obywatelom użycie ich w twórczy sposób w rozmaitych aplikacjach, lepsze zrozumienie działań instytucji, a w konsekwencji – większe zaangażowanie w sferę publiczną. Otwartość rządu w tym zakresie można rozumieć jako rozszerzenie idei dostępu i ponownego wykorzystania informacji publicznej.

Równie ważne jest zwiększenie komunikacji państwo-obywatel oraz uczestnictwa obywateli w rządzeniu. Pogłębienie zaangażowania przez wykorzystanie technologii wymaga działań wielu aktorów: administracji (centralnej i samorządowej), biznesu, wreszcie samych obywateli. Istotną rolę spełnić mogą także organizacje pozarządowe: poprzez podnoszenie świadomości tematu, podejmowanie pierwszych inicjatyw oraz wspieranie przemian.

W Polsce wprowadzenie opartych o technologie informacyjne i komunikacyjne mechanizmów może pomóc rozwiązać wiele problemów, takich jak:

  • niski poziom dialogu obywatelskiego
  • brak konsultacji decyzji administracji i ustawodawstwa
  • deficyt komunikacji pomiędzy instytucjami publicznymi a obywatelami
  • niewystarczająca transparentność działań rządu i samorządów
  • niski poziom zaufania do instytucji publicznych

Koordynatorem projektu jest Alek Tarkowski.

Przeczytaj więcej o realizowanych w ramach projektu działaniach: mapie drogowejlaboratorium.

Projekt „Otwarty rząd w Polsce“ finansowany jest w ramach grantu udzielonego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Aktualności

6 sierpnia 2012    otwarty rząd – linki – 6 sierpnia 2012    
22 lipca 2012    otwarty rząd – linki – 22 lipca 2012    

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo