Otwórzmy cyfrową edukację

Czas trwania: 2014

Obszary działań: Otwarta edukacja

Kampania „Otwórzmy cyfrową edukację” to część działań Centrum Cyfrowego w obszarze otwartej edukacji, wspierających powstawanie i rozwój otwartych zasobów edukacyjnych w systemie oświaty.

Kampania stanowi kontynuację projektu „Uwolnij podręcznik”, realizowanego w celu spopularyzowania nośników cyfrowych w edukacji szkolnej.

Celem kampanii „Otwórzmy cyfrową edukację” jest podnoszenie jakości polskiej edukacji dzięki promowaniu idei powszechnego i bezpłatnego dostępu do otwartych i cyfrowych zasobów edukacyjnych. Bez e-zasobów komputer w klasie na niewiele się zda, dlatego potrzebne jest nie tylko zagwarantowanie równego dostępu do nowoczesnego sprzętu, lecz także do wysokiej jakości materiałów edukacyjnych na otwartych licencjach i w formie elektronicznej.

Jak otwieramy cyfrową edukację?

Motywujemy szkoły i nauczycieli

Wierzymy, że dobra szkoła to otwarta, innowacyjna i angażująca przestrzeń, która jest wspólną sprawą uczniów, nauczycieli i rodziców. Otwarta edukacja w szkole umożliwia stałe podnoszenie jakości materiałów edukacyjnych, uruchamia potencjał i kreatywność nauczycieli i wzmacnia zaangażowanie uczniów w proces nauki. Dla wszystkich nauczycieli chcących podnosić swoje kompetencje w zakresie otwartej edukacji, stworzyliśmy “Otwartą Lekcję”, a dla szkół, które chcą budować swoje strategie otwartości na zasobach, które posiadają przygotowaliśmy “Otwartą szkołę – instrukcję montażu”.

Angażujemy środowisko ekspertów

Chcemy, promować tworzenie i upowszechnianie otwartych, cyfrowych materiałów edukacyjnych w środowisku ekspertów i organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją. Jesteśmy członkiem Koalicji Otwartej Edukacji, angażujemy się w procesy konsultacyjne przy tworzeniu prawa, staramy się wpływać na opinię publiczną poprzez publikowanie stanowisk, analiz i uczestniczenie w konferencjach i warsztatach na całym świecie.

Wpływamy na kształt polityki oświatowej

Sygnalizujemy wśród decydentów potrzebę reformy prawa w kierunku nadawania otwartości większego priorytetu. Włączamy się w działania rzecznicze, promując taki model polityki oświatowej, który pozwala na pełne otwarcie publicznie finansowanych zasobów edukacyjnych oraz ich digitalizację i darmowe, powszechne udostępnianie na wolnych licencjach Creative Commons. Ta idea jest zgodna z długookresowymi priorytetami Unii Europejskiej i raz już obranym przez Polskę kursem, który znalazł swój wyraz w realizacji innowacyjnego w skali światowej programu „Cyfrowa Szkoła”.

Jaka zmiana jest potrzebna edukacji jutra?

Systemowe wsparcie dla tworzenia i udostępniania otwartych zasobów edukacyjnych powinno obejmować:

– Zapewnienie otwartości poprzez zmiany o charakterze legislacyjnym, które nałożą na instytucje systemu oświaty oraz organy im podległe obowiązek udostępniania publicznie sfinansowanych materiałów edukacyjnych na otwartych licencjach. Zdejmują one z użytkowników ciężar każdorazowego zabiegania o zgodę autora danego zasobu na jego modyfikację i ponowne udostępnienie.
– Ułatwienie dostępu do nowoczesnych, cyfrowych materiałów poprzez stworzenie publicznego repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych. Powszechnie dostępna i darmowa platforma umożliwi swobodne wykorzystanie, modyfikację i dalszą dystrybucję publicznie finansowanych zasobów edukacyjnych do wszystkich zainteresowanych użytkowników.

Kampania prowadzona jest w ramach projektu “Równość w edukacji” finansowanego z funduszu EOG w ramach programu “Obywatele dla Demokracji”, z funduszy Open Society Foundations oraz przy wsparciu Hewlett Foundation. Jesteśmy częścią Koalicji Otwartej Edukacji.