logo-nowe-01 (2)

Kampania „Otwórzmy cyfrową edukację” to część działań Centrum Cyfrowego w obszarze otwartej edukacji, wspierających powstawanie i rozwój otwartych zasobów edukacyjnych w systemie oświaty. Kampania stanowi kontynuację projektu „Uwolnij podręcznik”, realizowanego w celu spopularyzowania nośników cyfrowych w edukacji szkolnej. 

Celem kampanii „Otwórzmy cyfrową edukację” jest podnoszenie jakości polskiej edukacji dzięki promowaniu idei powszechnego i bezpłatnego dostępu do otwartych i cyfrowych zasobów edukacyjnych. Bez e-zasobów komputer w klasie na niewiele się zda, dlatego potrzebne jest nie tylko zagwarantowanie równego dostępu do nowoczesnego sprzętu, lecz także do wysokiej jakości materiałów edukacyjnych na otwartych licencjach i w formie elektronicznej.

Jak otwieramy cyfrową edukację?

Motywujemy szkoły i nauczycieli

Wierzymy, że dobra szkoła to otwarta, innowacyjna i angażująca przestrzeń, która jest wspólną sprawą uczniów, nauczycieli i rodziców. Otwarta edukacja w szkole umożliwia stałe podnoszenie jakości materiałów edukacyjnych, uruchamia potencjał i kreatywność nauczycieli i wzmacnia zaangażowanie uczniów w proces nauki. Dla wszystkich nauczycieli chcących podnosić swoje kompetencje w zakresie otwartej edukacji, stworzyliśmy “Otwartą Lekcję”,  a dla szkół, które chcą budować swoje strategie otwartości na zasobach, które posiadają przygotowaliśmy “Otwartą szkołę – instrukcję montażu”.

Angażujemy środowisko ekspertów

Chcemy, promować tworzenie i upowszechnianie otwartych, cyfrowych materiałów edukacyjnych w środowisku ekspertów i organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją. Jesteśmy członkiem Koalicji Otwartej Edukacji, angażujemy się w procesy konsultacyjne przy tworzeniu prawa, staramy się wpływać na opinię publiczną poprzez publikowanie stanowisk, analiz i uczestniczenie w konferencjach i warsztatach na całym świecie.

Wpływamy na kształt polityki oświatowej

Sygnalizujemy wśród decydentów potrzebę reformy prawa w kierunku nadawania otwartości większego priorytetu. Włączamy się w działania rzecznicze, promując taki model polityki oświatowej, który pozwala na pełne otwarcie publicznie finansowanych zasobów edukacyjnych oraz ich digitalizację i darmowe, powszechne udostępnianie na wolnych licencjach Creative Commons. Ta idea jest zgodna z długookresowymi priorytetami Unii Europejskiej i raz już obranym przez Polskę kursem, który znalazł swój wyraz w realizacji innowacyjnego w skali światowej programu „Cyfrowa Szkoła”.

Jaka zmiana jest potrzebna edukacji jutra?

Systemowe wsparcie dla tworzenia i udostępniania otwartych zasobów edukacyjnych powinno obejmować:

  1. Zapewnienie otwartości poprzez zmiany o charakterze legislacyjnym, które nałożą na instytucje systemu oświaty oraz organy im podległe obowiązek udostępniania publicznie sfinansowanych materiałów edukacyjnych na otwartych licencjach. Zdejmują one z użytkowników ciężar każdorazowego zabiegania o zgodę autora danego zasobu na jego modyfikację i ponowne udostępnienie.
  2. Ułatwienie dostępu do nowoczesnych, cyfrowych materiałów poprzez stworzenie publicznego repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych. Powszechnie dostępna i darmowa platforma umożliwi swobodne wykorzystanie, modyfikację i dalszą dystrybucję publicznie finansowanych zasobów edukacyjnych do wszystkich zainteresowanych użytkowników.

 

Zapoznaj się z naszym Raportem o stanie otwartej edukacji w Polsce  i dowiedz się więcej o postulowanych przez nas zmianach.

Kampania prowadzona jest w ramach projektu “Równość w edukacji” finansowanego z funduszu EOG w ramach programu “Obywatele dla Demokracji”, z funduszy Open Society Foundations oraz przy wsparciu Hewlett Foundation. Jesteśmy częścią Koalicji Otwartej Edukacji.

logotypy zebrane

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo