RECHARGE – wzmacniamy siłę partycypacji w sektorze kultury

Projekt RECHARGE otrzymał dofinansowanie w wysokości 2,9 miliona euro z unijnego programu HORIZON Europe, kluczowego dla finansowania badań i innowacji w Unii Europejskiej. Jego celem jest wzmocnienie  społecznego zaangażowania jako wartości dodanej w sektorze kultury i dziedzictwa w całej Europie.

Począwszy od października 2022 r., projekt RECHARGE będzie wspierać instytucje dziedzictwa kulturowego w dywersyfikacji ich źródeł finansowania poprzez wspólną pracę na rzecz stworzenia propozycji powtarzalnego i zrównoważonego partycypacyjnego modelu biznesowego, by w rezultacie ożywić sektor i wytworzyć narzędzia niezbędne do jego przyszłego rozwoju, zarówno w działaniach online, jak i offline. 

Pandemia Covid-19 uwydatniła znaczenie kultury i wartości społecznych jako czynników  łączących ludzi w czasach globalnego kryzysu. Pokazała również ogromny potencjał, jakim dysponują instytucje kultury, które uruchomiły nowe sposoby docierania do społeczności i angażowania ich w swoje działania. Poprzez tworzenie możliwości uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia instytucje dziedzictwa kulturowego tworzą wartość społeczną, kulturową i gospodarczą. Głównym wyzwaniem pozostaje natomiast wykorzystanie tej wartości w oparciu o konkretny model biznesowy każdej organizacji.

RECHARGE angażuje nowe i już istniejące sieci, relacje i społeczności istniejące wokół instytucji dziedzictwa w zarządzanie partycypacyjne poprzez tzw. Living Labs. Będą one rodzajem laboratoriów do testowania i opracowywania nowatorskich  sposobów wykorzystania zasobów, by w przyszłości zapewnić rozwój zrównoważonych modeli biznesowych, skoncentrowanych na tworzeniu i integracji wartości w ramach każdej instytucji i całego sektora. Projekt wprowadza holistyczne podejście, w którym uczestnictwo jest postrzegane jako kluczowy element w każdym aspekcie funkcjonowania instytucji: od finansowania przez planowanie i zarządzanie, od ochronę, komunikację i zaangażowanie społeczne.

 

Projekt ten będzie wspierał pozycję muzeów wśród ich społeczności, rozwijając nowe usługi odpowiadające na lokalne potrzeby i oparte o procesy współtworzenia w realiach po pandemii. Wyniki będzie można dostosować do różnych instytucji dziedzictwa w Europie, dużych i małych, z mniejszych i większych ośrodków, posiadających wszelkiego rodzaju zbiory i dysponujących dowolnym poziomem umiejętności w zakresie modeli biznesowych. Cieszymy się, że możemy wspierać pracę muzeów, dostarczając wiedzy i wyników badań i analiz, które pomogą im w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Dr. Trilce Navarrete Hernandez, Erasmus University, koordynator projektu RECHARGE

 

Obserwuj nas na:

Facebook: @ReChargeEU

Twitter: @ReCharge_EU

Instagram: @recharge_eu

LinkedIn: @ReCharge_EU

Rola Centrum Cyfrowego w projekcie RECHARGE

Centrum Cyfrowe jest odpowiedzialne za przeprowadzenie badania motywacji do uczestnictwa w działaniach instytucji dziedzictwa kulturowego oraz identyfikację i ocenę korzyści płynących z ze strategii partycypacyjnych zarówno dla instytucji kultury, jak i samych uczestników.

Zorganizujemy Akademię RECHARGE dla pracowników instytucji dziedzictwa oraz interesariuszy zainteresowanych partypacyjnymi modelami bizesowymi w sektorze kultury.

Będziemy także nadzorować powstawanie strategii zrównoważonego rozwoju, przygotowywanej w ramach projektu, oraz wspierać budowę laboratoriów innowacji i komunikację projektu.

Konsorcjum

Konsorcjum, na którego czele stoi Erasmus University, składa się z 10 instytucji i organizacji partnerskich z 6 krajów europejskich: Centrum Cyfrowe (Polska); Universidad de Valladolid and Goteo (Hiszpania), Netherlands Institute for Sound & Vision and Erasmus University (Holandia); European Fashion Heritage Association and Museo Del Tessuto di Prato (Włochy), Creativity Lab OÜ and Sithasutus Eesti Meremuuseum (Estonia) and The Hunt Museum (Irlandia).

W skład Rady Doradczej wchodzą m.in. Diane Drubay (We are Museums, Fr), Simon Tanner (UCL, UK), Monika Hagedorn Saupe (członkini zarządu ICOM-Europe, DE), Tere Badia (Culture Action Europe, BE) and Merete Sanderhoff (National Gallery of Denmark, DK).