Spółdzielnia Wiedza   projekt zakończony

Spółdzielnia „Wiedza” to projekt, którego celem jest upowszechnianie wiedzy i kompetencji z zakresu prawa autorskiego jako kluczowych dla budowania aktywnych postaw uczestnictwa w kulturze wśród dzieci i młodzieży. Projekt zakłada stworzenie materiałów dydaktycznych w atrakcyjnej formie, które klarownie wyjaśniają podstawy prawa autorskiego oraz jego społeczne, ekonomiczne i kulturowe aspekty.

Dlatego do współpracy przy projekcie zaprosiliśmy kilkudziesięciu twórców i animatorów kultury, którzy w wywiadach opowiadają o problemach związanych z prawem autorskich, sytuacją ekonomiczną twórców, nowych modelach biznesowych w kulturze oraz otwartości w instytucjach publicznych.

W ramach projektu powstaną także edukacyjne aplikacje webowe, na temat prawa autorskiego i jego roli dla kultury. Ich celem jest wytłumaczenie najbardziej zawiłych kwestii prawa autorskiego w sposób prosty i zrozumiały dla każdego.

Aby aktywnie zaangażować młodych twórców w problematykę prawa autorskiego przeprowadzony zostanie konkurs na zaprojektowanie plakatów i materiałów graficznych ilustrujących współczesne problemy relacji kultury, jej finansowania i prawa autorskiego. Zwycięskie prace wraz z materiałami dydaktycznymi zostaną rozesłane do instytucji kultury i bibliotek w całej Polsce.

Nasze działania dotyczące analizy i diagnozy zmian związanych z wykorzystywaniem technologii cyfrowych chcemy rozszerzyć o badania na styku prawa autorskiego i ekonomii. W tym celu powstaje raport dotyczący innowacyjnych modeli finansowania kultury, nowych trendów i możliwości jakie dają nowoczesne technologie.

Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu będą dostępne na licencjach Creative Commons, dlatego zachęcamy wszystkich do ich udostępniania, kopiowania i modyfikowania.

 

logonckrgb

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Kultura – Interwencje.

Aktualności

25 sierpnia 2013    Wstęp wolny. Rozmowy o otwartości w publicznych instytucjach kultury    
20 sierpnia 2013    Nowe wspaniałe zarabianie w sieci: O wpływie internetu na twórczość, trendach w cyfrowym zarabianiu oraz o tych, którym już się udało i tych, którym ma się udać    
12 sierpnia 2013    Zapraszamy biblioteki i instytucje kultury do zgłaszania się po plakaty konkursowe    

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo