Jesteś tu:   Centrum CyfroweProjektyStop TTIP

Stop TTIP   projekt zakończony

Centrum Cyfrowe jest sygnatariuszem stanowiska europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego, ostrzegającego przed umową o wolnym handlu TTIP. Stanowisko to podpisaliśmy jako autonomiczna jednostka naukowo-badawcza w Fundacji Projekt: Polska. Stoimy na stanowisku, że poufny tryb negocjowania tej umowy handlowej, której realizacja wpłynie na życie wielu milionów Europejek i Europejczyków, jest zaprzeczeniem standardów demokratycznych i godzi w fundamentalne prawa i wolności obywatelskie, na jakich zbudowano Unię Europejską.

Podpisaliśmy stanowisko ponieważ sprzeciwiamy się dalszemu wzmacnianiu mechanizmów arbitrażowych ISDS i tworzeniu struktur zarządzania pozwalających na modyfikowanie umowy za zamkniętymi drzwiami po jej ratyfikacji. Nie zgadzamy się na otwieranie drogi do prywatyzacji i deregulacji usług publicznych, prawa pracy, ochrony środowiska, praw obywatelskich i konsumenckich, dostępu do informacji publicznej i praw cyfrowych, a także wielu innych sfer bez czynnego udziału obywateli Polski i innych krajów europejskich. Ratyfikacja umowy umożliwi bowiem zmiany w tych obszarach z podważeniem demokratycznych norm samostanowienia pozostających w rękach obywateli państw europejskich.

Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że władze Fundacji Projekt: Polska mogą zachować odmienny pogląd na negocjacje i inne procesy związane z TTIP. Jako wyodrębniona jednostka fundacji zachowujemy prawo do wypracowania i manifestowania własnych poglądów, zgodnych z wartościami jakimi się kierujemy i z na co dzień wykonywaną przez nas pracą na rzecz wzmocnienia podmiotowości obywateli w demokratycznej Polsce i Europie.

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo