Szkoła infografiki

Czas trwania: 2011

Infografika to połączenie dwóch elementów: danych i historii.

Z jednej strony pozwala nam nam zrozumieć skomplikowane zależności między danymi zamkniętymi w bazach i tabelkach, z drugiej pokazuje nowe historie, które niejednokrotnie zmieniają nasze patrzenie na rzeczywistość. Dobra infografika zawiera oba te elementy. Infografika bez historii jest tylko zwykłą ilustracją liczb, a infografika, która nie wychodzi poza ładny obrazek – nie przekazuje wartościowej informacji.

Granica czasem jest cienka, żeby ją zbadać, należy zadać sobie pytanie: co mówi ten obrazek? Czy coś zmienia – moją perspektywę, moją opinię?

W ramach projektu Szkoła Infografiki uczymy tworzenia ciekawych i dobrych infografik. Uważamy, że przy wykorzystaniu wiedzy i informacji, jakie posiadają np. organizacje pozarządowe lub dziennikarze, infografika może stać się potężnym narzędziem w komunikacji i wprowadzaniu zmiany społecznej.