Szlaki tułaczy

Zespół projektu: Karolina Szczepaniak, Aleksandra Janus, Ewa Majdecka

Czas trwania: Marzec 2018 - Listopad 2018

Obszary działań: Otwarta kultura

Więcej: http://szlakitulaczy.pl/

“Szlaki tułaczy” to historia polskich obywateli zesłanych w głąb Związku Radzieckiego oraz ich późniejszej tułaczki po świecie, opowiedziana za pomocą źródeł archiwalnych: wspomnień, dzienników, dźwiękowych relacji biograficznych, fotografii oraz materiałów ikonograficznych. Merytorycznym uzupełnieniem dla narracji prowadzonej przez świadków historii są krótkie teksty historyczne oraz dane statystyczne. Interaktywna mapa pozwala poznać szlaki polskich zesłańców oraz dowiedzieć się więcej o miejscach, w których przebywali. Źródła archiwalne wykorzystane na stronie szlakitulaczy.pl są przechowywane w archiwach Ośrodka KARTA: Archiwum Wschodnim, Archiwum Fotografii oraz Archiwum Historii Mówionej.

Ten projekt cyfrowy zrealizowany jest przez Fundację Ośrodka Karta oraz Pracownię Otwierania Kultury. Został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pracownia prowadziła proces projektowania narzędzia, była odpowiedzialna za jakość projektu graficznego, UX i technologicznego, współtworzyła architekturę strony i działania promocyjne.

mapa Szlaki tułaczy
Tytuł: mapa Szlaki tułaczy
ccbysa
Autor: Emilka Bojańczyk