zachęta image.001 mini

Z inicjatywy Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, we współpracy z Zachętą Narodową Galerią Sztuki, pracowaliśmy nad stworzeniem innowacyjnego cyfrowego narzędzia edukacyjnego popularyzującego polską sztukę współczesną. Projekt rozwija linię wytyczoną przez dotychczasowe działania Zachęty, w tym zwłaszcza Otwartą Zachętę. Jednocześnie, wpisuje się też w szersze trendy w obrębie sektora GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea). Analizując najważniejsze tendencje dotyczące działalności muzeów i instytucji dziedzictwa, które kształtować będą rozwój sektora na przestrzeni najbliższych pięciu lat, raport NMC Horizon Report: 2013 Museum Edition wskazuje na znaczenie tworzenia cyfrowych narzędzi edukacyjnych bazujących na zdigitalizowanych kolekcjach.

W odpowiedzi na aktualne trendy nie tylko w sektorze GLAM, ale też w edukacji, a także wychodząc naprzeciw potrzebom odbiorców, wypracowaliśmy koncepcję narzędzia wspierającego edukację formalną i nieformalną w zakresie wiedzy o sztuce współczesnej oraz kształcenie świadomych odbiorców sztuki, niezależnie od etapu edukacji. Jego głównym celem jest budowanie i rozwijanie kompetencji umożliwiających krytyczny odbiór dzieł sztuki, stymulowanie indywidualnej interakcji z dziełem oraz wspieranie kreatywności.

Narzędzie zaprojektowane zostało z myślą o uczniach i nauczycielach, jednak nie ogranicza się do tej grupy odbiorców i odpowiada także na potrzeby osób chcących samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę, korzystając z innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Wykraczając poza granice podstawy programowej oraz tradycyjnych sposobów porządkowania i systematyzowania wiedzy, stanowi zaproszenie do rozpoczęcia własnej przygody ze sztuką współczesną – niezależnie od wieku, profesji i posiadanych kompetencji.

Zarówno dla edukatorów pracujących z różnymi grupami odbiorców, jak i indywidualnych użytkowników, stanowi ono zachętę do tworzenia i poszukiwania powiązań pomiędzy dziełami oraz śledzenie rozwoju motywów i nurtów, co ułatwia rozumienie dzieł sztuki współczesnej.

Interdyscyplinarne narzędzie, otwarte na tworzenie powiązań i dodawanie kontekstów obejmujących różne dziedziny wiedzy umożliwia zgłębianie relacji pomiędzy prezentowanymi dziełami a innymi tekstami kultury. Przede wszystkim jednak, stanowi zaproszenie do interakcji z zasobami sztuki przy zaangażowaniu swojej wiedzy, intuicji i emocji oraz zachęca do podejmowania działań twórczych i prób kuratorskich.

Łącząc w sobie zaawansowany system katalogowania zbiorów oraz atrakcyjne i przyjazne użytkownikom aplikacje mobilne, opracowane narzędzie oferować będzie angażujące doświadczenie, a jego stopniowa rozbudowa pozwoli skutecznie podtrzymywać zainteresowanie użytkowników.

Skrócony raport z prac nad koncepcją narzędzia jest dostępny TUTAJ.

zacheta

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo