Tajni kulturalni. Obiegi kultury z perspektywy twórców sieciowych węzłów wymiany treści

Czas trwania: 2012

Raport to kontynuacja ilościowego badania nieformalnej ekonomii mediów w Polsce – „Obiegi kultury”

Raport dotyczy sieciowych redystrybutorów treści – opisuje ich metody działania, motywacje i stosunek do prawa.

Finansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego