Uczyć się z historii

Stworzony w Pracowni Otwierania Kultury serwis poświęcony edukacji historycznej Ośrodka KARTA.

Portal „Uczyć się z historii” powstał w Pracowni Otwierania Kultury we współpracy z Ośrodkiem KARTA. Jest to platforma publikacji projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku. W szczególności zaś — doświadczeniu dwóch totalitaryzmów: nazizmu i komunizmu w latach II wojny światowej, ich dziedzictwu i współczesnej debacie o nich oraz płynącej z tamtej przeszłości nauki dla przyszłości, kształtowania i przestrzegania praw człowieka.

Proces prac nad serwisem przebiegał zgodnie z modelem i metodyką wypracowaną w naszej Pracowni Otwierania Kultury. W procesie warsztatowym, w którym uczestniczył zespół KARTY, a także eksperci Pracowni (projektanci, graficy, specjaliści od UX i dostępności, programista), wspólnie zdefiniowaliśmy grupy docelowe serwisu i stworzyliśmy jego najważniejsze założenia. Przeprowadziliśmy badania potrzeb i oczekiwań zdefiniowanych grup docelowych, a następnie, pracując w trybie iteracyjnym, tworzyliśmy stronę oraz dokonywaliśmy inwentaryzacji i ewaluacji treści, które potencjalnie mogłyby znaleźć się w serwisie. Wreszcie, po migracji treści przeprowadziliśmy testy z reprezentantami grup docelowych.

Powstała w ten sposób strona internetowa adresowana jest do nauczycieli oraz innych osób i instytucji pracujących z młodzieżą, ale także do samej młodzieży. Ma być polem wymiany poglądów, pogłębiania wiedzy, szukania inspiracji do pracy i nauki oraz sprawdzania nowych metod przekazywania i zdobywania wiedzy.