Wizja lokalna. Twoja wizja na lokalność

wizja.001

Centrum Cyfrowe CC BY, źródło: Flickr, Chase Elliott Clark, CC BY, http://bit.ly/1dMGXo4

„Wizja lokalna” to program adresowany do osób zaangażowanych w działania edukacyjne i animacyjne wokół lokalnego dziedzictwa. Jego ideą jest wspieranie kadr kultury w pracy na rzecz budowania społeczności wokół prowadzonych działań, wdrażanie partycypacyjnych modeli pracy z odbiorcami oraz nowych narzędzi cyfrowych i powiązanych z nimi modeli (współ)pracy. Program ten wpisuje się w szerszy kontekst prowadzonych przez nas od blisko dekady działań pod hasłem Kultura na serwery.

Adresatem projektu jest każdy działacz kultury, który poszukuje nowych sposobów angażowania odbiorców w odkrywanie lokalnego dziedzictwa. Program czerpie z wiedzy i doświadczeń zgromadzonych podczas realizacji projektu Otwarte Zabytki oraz współpracy Centrum Cyfrowego z instytucjami kultury różnego typu i szczebla. Jego celem jest wsparcie pracowników instytucji kultury w efektywnym wykorzystywaniu nowych technologii dla odkrywania i popularyzowania lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Oferujemy możliwość poznania nowych narzędzi pracy ze społecznością lokalną, poszerzenie swoich kompetencji w zakresie cyfrowych innowacji dla instytucji kultury oraz wspólną pracę nad przygotowaniem lokalnych działań i wdrażaniem modeli współpracy wykorzystujących nowe technologie.

Tematyka warsztatów przewidzianych w programie obejmuje praktyczne zastosowania technologii oraz przystępne wprowadzenie w zagadnienia prawa autorskiego.

Program „Wizja lokalna” składa się z trzech etapów:

I | warsztat otwierający (Warszawa)

II | działania lokalne połączone z konsultacjami

III | spotkanie podsumowujące i booksprint (Warszawa)

Do 6 maja trwa rekrutacja do II edycji projektu! Więcej informacji: https://centrumcyfrowe.pl/projekty/wizja-lokalna-program-dla-kadr-kultury/wizja-lokalna-program-dla-kadr-kultury-edycja-2016/ 

Projekt realizowany jest przez zespół Otwartych Zabytków przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

OZ_logo_male_do_googleplay

mkidn(2)

Aktualności

7 stycznia 2016    Wizja lokalna. Twoja wizja na lokalność. Publikacja    
26 października 2015    Kadry kultury: wspólna wizja na lokalność    

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo