dr Alek Tarkowski

Przewodniczący Rady Fundacji

1624048428431

Z wykształcenia socjolog. Zajmuje się tworzeniem cyfrowych strategii i polityk publicznych, rzecznictwem oraz badaniem społeczeństwa cyfrowego. Od 2004 roku działa, w Polsce i na świecie, w organizacjach i ruchach społecznych działających na rzecz otwartego internetu, specjalizując się w kwestiach związanych z prawem autorskim i własnością intelektualną. Zajmuje się również regulacją nowych technologii, rozwojem kompetencji cyfrowych oraz otwartością zasobów publicznych. Jest współtwórcą Creative Commons Polska, Koalicji Otwartej Edukacji (KOED) oraz europejskiego stowarzyszenia Communia, działającego na rzecz cyfrowej domeny publicznej. Członek Zarządu amerykańskiej fundacji Creative Commons i współtwórca strategii rozwoju dla Creative Commons Global Network. Członek komitetu sterującego Internet Governance Forum Polska. Absolwent Leadership Academy for Poland (rocznik 2017), w 2016 roku otrzymał tytuł New Europe 100 Challenger. W przeszłości członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów (2008-2011), członek Rady Informatyzacji i Rady Cyfryzacji (2011-2016) oraz Junior Fellow w McLuhan Program on Culture and Technology na uniwersytecie w Toronto. Współautor raport “Polska 2030” oraz długookresowej strategii rozwoju Polski. Doradzał licznym instytucjom publicznym i organizacjom pozarządowym w kwestii wykorzystania technologii cyfrowych. Współautor, razem z Mirkiem Filiciakiem, zbioru esejów “Dwa zero. Alfabet nowej kultury i inne teksty”. Współzałożyciel oraz Director of Strategy organizacji Open Future.