dr Maciej Maryl

Członek Rady

Maciej Maryl

Adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, założyciel i kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. Literaturoznawca, socjolog, tłumacz, autor słuchowisk. Współpracuje z OPERAS jako członek Zgromadzenia Zarządzającego (Executive Assembly) i kierownik OPERAS Innovation Lab. Kieruje pracami grupy roboczej E-humanities w ramach ALLEA, i współprzewodniczący DARIAH Digital Methods and Practices Observatory . Bierze udział w pracach germiów istotnych dla humanistycznych infrastruktur badawczych jako członek SSH Open Cluster Governing Board, Rady Naukowej DARIAH-PL , Komitetu Programowego Biura Promocji Nauki PolSCA, oraz Komitetu Doradczego Digital Repository Ireland. W pracy naukowej skupia się na rozwoju cyfrowej infrastruktury badawczej dla nauk społecznych i humanistycznych w kontekście polskim i europejskim. Interesuje się analizą danych o kulturze, innowacjami w komunikacji naukowej i meta-badaniami praktyk cyfrowych w naukach humanistycznych.