Debata

Rozmowa o automatyzacji zawodów to w dużej mierze próba przewidzenia 🧙🏻‍♀️, które zawody znikną, które dopiero się pojawiają, a które zmienią na tyle, że ich rola pozostanie niezbędna. Biblioteki to centra kompetencji, źródła wiedzy, ale także umiejętności: uczenia się, wyszukiwania, weryfikacji informacji. Z drugiej strony zaczynają one przejmować rolę miejsc spotkań nastawionych na rozmowę i wymianę, otwartych na różnych odbiorców i wspierających lokalne środowisko. Rozszerzając swoje działania wymykają się z ram i utrudniają zaszufladkowanie jako miejsca idealne do pełnej automatyzacji. Czy jednak wśród tych wszystkich zmian będzie jeszcze w bibliotekach miejsce dla książek? 📖

Do udziału w debacie zaprosiliśmy ekspertki i ekspertów pracujących w bibliotekach i współpracujących z nimi. Chcemy wspólnie porozmawiać o tym:

  • jaka jest rola bibliotekarek i bibliotekarzy i czy biblioteki bez nich miałyby sens?
  • czy transformacja cyfrowa oznacza całkowitą automatyzację bibliotek?
  • w jaki sposób AI i inne nowego technologie mogą wspierać pracę bibliotek i pomagać ich pracowniczkom/pracownikom.

Debata będzie tłumaczona na język migowy.

 

Uczestnicy debaty:

 

Tomasz Gruszkowski
Tytuł: Tomasz Gruszkowski

Tomasz Gruszkowski – w Bibliotece Narodowej pracuje od 2015 roku. Pełnił m.in. funkcję zastępcy kierownika Zakładu Zbiorów Cyfrowych, a obecnie odpowiada za prace Centrum Kompetencji Biblioteki Narodowej w dziedzinie digitalizacji materiałów bibliotecznych oraz ośrodka IFLA Preservation and Conservation centre for digital preservation.

zwierzchlewska
Tytuł: zwierzchlewska

Izabela Zwierzchlewska – nauczyciel dyplomowany, bibliotekarz. Bibliotekę traktuje jako „magiczne miejsce”, gdzie Czytelnik oprócz lektur może znaleźć przestrzeń wspierającą jego rozwój emocjonalny i intelektualny i aktywnie korzystać z jej „dobrostanu” – spotkań, akcji, innowacji i projektów. Jest zwolenniczką oceniania kształtującego, kinezjologii edukacyjnej i mindfulness.

ewa witkowska
Tytuł: ewa witkowska

Ewa Witkowska – w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia pracuje od 2010 roku, obecnie na stanowisku kierowniczki Oddziału Informacji Naukowej. Zajmuje się popularyzowaniem otwartego dostępu oraz otwartych zasobów, szukaniem i wdrażaniem rozwiązań sprawiających, by biblioteka stawała się coraz bardziej przyjazna użytkownikowi, a także promowaniem Biblioteki Uniwersyteckiej wśród lokalnej – i nie tylko – społeczności.

Małgorzata Trąmpczyńska
Tytuł: Małgorzata Trąmpczyńska

Małgorzata Trąmpczyńska – bibliotekarka w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie. Prowadzi w bibliotece zajęcia z bezpieczeństwa w sieci, nowych technologii, podstaw programowania, kursy z podstawowej obsługi komputera i usług internetowych dla seniorów, tworzy gry miejskie. Jako wolontariuszka wspomaga organizacje pozarządowe.

Prowadząca:

aczetwertynska
Tytuł: aczetwertynska

Aleksandra Czetwertyńska – koordynatorka projektu “Spółdzielnia Otwartej edukacji w bibliotece”, kierowniczka zespołu otwartej edukacji i członkini zarządu Fundacji Centrum Cyfrowe.

unnamed (5)
Tytuł: unnamed (5)