Rozmowy

24 marca

Rozmowa pierwsza – Archiwa społeczne w bibliotece

Ewa Majdecka
Tytuł: Ewa Majdecka

Ewa Majdecka – jest socjolożką, badaczką i menadżerką projektów cyfrowych. W Centrum Archiwistyki Społecznej kieruję działem rozwoju narzędzi cyfrowych, gdzie rozwijamy Otwarty System Archiwizacji. Staramy się wspierać i ułatwiać pracę archiwistów społecznych, a wszystkim innym ułatwiać dostęp do tych fascynujących zbiorów.

Paulina Gawrych
Tytuł: Paulina Gawrych

Paulina Gawrych – bibliotekarz i dydaktyk. Od blisko 10 lat pracuje w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmuje się koordynacją imprez, mediami społecznościowymi Archiwum Historii Mówionej „Pamięć bydgoszczan” oraz prowadzi zajęcia m.in. z Zarządzania projektami na studiach podyplomowych.

Rozmowa druga – Cyfryzacja w praktyce

katarzyna morawska
Tytuł: katarzyna morawska

Katarzyna Morawska – koordynatorka projektów w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, współtworzy i realizuje przedsięwzięcia na rzecz bibliotek, organizacji pozarządowych i szkół związane z edukacją przez całe życie, współpracą rozwojową, edukacją globalną. Organizatorka wydarzeń stacjonarnych i online, facylitatorka. Zaangażowana w działalność organizacji społecznych, m.in. Grupy Zagranica, Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej, Fundacji dla Polski.

Natalia Maćkiewicz
Tytuł: Natalia Maćkiewicz

Natalia Maćkiewicz – dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie oraz liderka Pracowni Orange. Prowadzi projekty i realizuje warsztaty związane z nowymi technologiami dla dzieci i młodzieży, a także dzieli się wiedzą w tej dziedzinie i dobrymi praktykami z innymi bibliotekarzami i edukatorami. Najbardziej spełnia się jako kreatorka Bibliospace’u – pracowni pełnej książek, robotów, drukarek 3D, zestawów edukacyjnych i innych atrakcyjnych narzędzi dydaktycznych.

Rozmowa trzecia – Otwartość w bibliotekach akademickich

iwona_sojkowska
Tytuł: iwona_sojkowska

Iwona Sójkowska – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie bibliologii, absolwentka studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością w uczelniach”. Od 1998 r. związana z Biblioteką Politechniki Łódzkiej. Od 2007 r. współtworzy otwarty portal informacyjny dla bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej Elektroniczna Biblioteka EBIB. Jest redaktorem sekretarzem naukowym „Biuletynu EBIB” – fachowego czasopisma dla bibliotekarzy, który ukazuje się w otwartym dostępie od 1999 r.

Żaneta Szerksznis
Tytuł: Żaneta Szerksznis

Żaneta Szerksznis – pracuje w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Zajmuje się redakcją informacji, analizą zawartości i wykorzystania baz danych oraz szkoleniami z zakresu komunikacji naukowej, edukacji informacyjnej. Działa w Koalicji Otwartej Edukacji na rzecz otwartej nauki, współpracuje ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska w projekcie Wiki UAM. Zajmuje się popularyzacją otwartych zasobów naukowych zgromadzonych w repozytoriach, platformach cyfrowych czasopism przez biblioteki oraz otwartych zasobów kultury udostępnianych przez instytucje GLAM.

25 marca

Rozmowa pierwsza – Nowe usługi w bibliotece – o odwadze w projektowaniu

bartek
Tytuł: bartek

Bartosz Narzelski – projektant usług, facylitator metody Product Discovery. Obecnie jako Head of Product & Design rozwija venture builder DOV, pracując nad nowymi konceptami biznesowymi. Prócz pracy z zespołami projektowymi, trenuje ze studentami SWPS / School of Ideas metody zespołowego wytwarzania innowacji. Współprowadzący cykliczne warsztaty Product Discovery Practitioner – o metodzie badań i eksperymentacji nad pomysłami biznesowymi.

monika zarzeczna
Tytuł: monika zarzeczna

Monika Schmeichel-Zarzeczna – training Program Manager w Sektorze 3.0 i współwłaścicielka Dobrze w Kulturze. Przez 7 lat była związana zawodowo z MBP w Lublinie jako bibliotekarka i kierownik filii. Pracuje jako trenerka w ogólnopolskich programach. Wiceprezes Stowarzyszenia LABiB, ambasadorka EPALE, stypendystka Ministra KiDN. Realizuje autorski projekt “Biblioteka Aplikacji”, którego celem jest wsparcie pracowników instytucji kultury w nauce korzystania z narzędzi cyfrowych potrzebnych do działań organizacyjnych, edukacyjnych lub animacyjnych.

Rozmowa druga – Lider_ka w sieci – daj się wplątać!

Agnieszka Borkiewicz
Tytuł: Agnieszka Borkiewicz

Agnieszka Borkiewicz  – od początku swojej pracy zawodowej związana z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Jarocinie. Doświadczenie nabywała przechodząc przez wszystkie szczeble bibliotecznej hierarchii m. in. pracowała w filii szpitalnej przynosząc chorym książki do łóżka. Od 2009 roku kieruje biblioteką. Chciałaby, aby biblioteka, którą kieruje była miejscem, do którego lubią przychodzić zarówno użytkownicy, jak i pracownicy. Jest absolwentką programu rozwojowego dla dyrektorek i dyrektorów bibliotek „Kieruj w dobrym stylu” oraz członkinią Grupy InicJaTyWy, sieciującej dyrektorów bibliotek publicznych z całej Polski.

Damian Domański
Tytuł: Damian Domański

Damian Domański – bibliolog, pedagog, animator życia społecznego i fan trampek. Od 2014 r. dyrektor Biblioteki Morzeszczyn. Pracuje także jako nauczyciel łaciny w jednym z gdańskich liceów. W pracy zawodowej skupia się głównie na działaniach społecznych dla dzieci i młodzieży oraz promując ideę wolontariatu oraz pobudzając inicjatywy lokalne. Koordynuje działania Centrum Młodzieżowego STECKA w Nowej Cerkwi. Absolwent programu rozwojowego dla dyrektorek i dyrektorów bibliotek „Kieruj w dobrym stylu”, jeden z inicjatorek i inicjatorów lokalnych grup wsparcia dyrektorów bibliotek Grupy InicJaTyWy.

unnamed (5)
Tytuł: unnamed (5)