Konferencja „Cyfrowa różnorodność” – warsztaty

Media społecznościowe w bibliotece (25 marca, godz. 12.30 - 15.00)

Biblioteka online = biblioteka otwarta! Pokaż się w mediach społecznościowych – promuj swoją ofertę i realizuj przedsięwzięcia online z wykorzystaniem zgromadzonej publiczności. Poznaj dobre praktyki i zaplanuj własne działanie w cyfrowej rzeczywistości.

Prowadząca: Paulina Milewska
Specjalistka ds. promocji, animatorka czytelnictwa, bibliotekarka, miejska rowerzystka. Autorka licznych artykułów (ponad 50 tekstów fachowych i naukowych), prelegentka na ponad 30 konferencjach ogólnopolskich, trenerka prowadząca warsztaty dla pracowników bibliotek różnego typu. Obecnie pracuje w Centrum Informacyjno-Bibliotecznym UM w Łodzi jako spec. ds. marketingu oraz w organizacji pozarządowej – członkini zarządu Fundacji Fenomen, koordynatorka projektów z zakresu kultury. Od 2020 r. członkini Stow. Labib. Pomysłodawczyni i realizatorka kampanii Odjazdowy Bibliotekarz (od 2010 r.), Fenomenalna Biblioteka (od 2016 r.). Prowadzi facebook’ową grupę dla bibliotekarzy „PRomocja w bibliotece”.

AI w bibliotece (25 marca, godz. 12.30 - 15.00)

Biblioteka jest współcześnie nie tylko miejscem demokratyzacji wiedzy, ale również producentem ogromnej liczby wysokiej jakości danych cyfrowych. Dane te, w odpowiedni sposób przygotowane, mogą stanowić doskonały poligon dla eksperymentów z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. Uczenie maszynowe już wspomaga bibliotekarzy w pracach takich jak optyczne rozpoznawanie tekstu, a w przyszłości może sprawdzić się również w zadaniach dalece bardziej skomplikowanych, na przykład przy generowaniu streszczeń. Zagadnienie sztucznej inteligencji w instytucji dziedzictwa nieuchronnie wiąże się jednak z pojęciem zniekształcenia danych, ponieważ większość zbiorów historycznych nie spełnia współczesnych standardów naukowych i społecznych. Istotne jest zatem zwrócenie uwagi na ograniczenia i niemożliwość prostego ekstrapolowania technologii opracowanych na potrzeby współczesnych wytworów człowieka do materiałów historycznych.
W ramach warsztatów omówione zostaną podstawy sztucznej inteligencji i możliwości jej zastosowania w bibliotekach. Ramowy plan warsztatów:

  • wprowadzenie do sztucznej inteligencji,
  • wprowadzenie do danych bibliotecznych,
  • przedstawienie wzoru fiszki projektowej,
  • opracowanie fiszek projektowych na przedsięwzięcia z wykorzystaniem danych bibliotecznych i sztucznej inteligencji,
  • omówienie fiszek.

Prowadząca: Sonia Wronkowska
Z wykształcenia muzykolożka, z doświadczenia bibliotekarka muzyczna, studentka informatyki na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Pełnomocniczka dyrektora Biblioteki Narodowej ds. rozwoju, pracuje również w Bibliotece Narodowej Norwegii jako projektantka systemów i koordynatorka międzynarodowego projektu informatycznego. Związana z RISM (Répertoire International des Sources Musicales) i kilkoma projektami z zakresu cyfrowej humanistyki, bierze udział w pracach MEI (The Music Encoding Initiative), IIIF (International Image Interoperability Framework) i AI4LAM (Artificial Intelligence for Libraries, Archives, Museums). Edytorka, katalogerka i badaczka specjalizująca się w muzyce Europy Centralnej XVIII wieku, kuratorka koncertów muzyki dawnej i tradycyjnej.

Cyfrowy narzędziownik bibliotekarza - tworzenie wirtualnych wystaw i spacerów (25 marca, 12.30-13.30)

Podczas tego spotkania uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić i pogłębić swoją wiedzę dotyczącą prawa autorskiego. Dowiedzą się również jakie są rodzaje Licencji Creative Commons i do czego mogą się one przydać bibliotekarzowi. Będzie to również okazja do spróbowania swoich sił w tworzeniu,krótkich atrakcyjnych wizualnie filmików, które można wykorzystać podczas prezentacji czy np. w social mediach.

Prowadząca: Monika Schmeichel-Zarzeczna
Historyk sztuki, trenerka, bibliotekarka. Zawodowo związana z MBP w Lublinie. Zajmuje się prowadzeniem działań wykorzystujących nowe technologie w edukacji, pisaniem projektów oraz wspieraniem rozwoju osób z różnych grup wiekowych i społecznych. Członkini Stowarzyszenia LABiB, ambasadorka EPALE, stypendystka Ministra KiDN. Prowadzi portal bibliotekaaplikacji.com

Kompetencje cyfrowe w pracy bibliotekarza z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych (25 marca, 13.40-14.30)

Spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom prawa prasowego, wykorzystaniu licencji CC, ochrony wizerunki i prawa cytatu w pracy bibliotekarza. Poruszone zostaną także kwestiom otwartości i dostępności w edukacji.

Prowadzący: Tomasz Adamowski
Pedagog, dziennikarz, miłośnik starego kina. Przez blisko dwadzieścia lat związany ze szkolnictwem. Jest autorem programu nauczania dla klasy o profilu medialnym w V Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. Prowadził tam zajęcia z zakresu historii i realizacji filmu, dziennikarstwa, a także warsztaty teatralne. Obecnie związany z Legnicką Biblioteką Publiczną. W wolnych chwilach pisze opowiadania o zabarwieniu surrealistycznym.

Źródła finansowania projektów bibliotecznych podnoszących kompetencje cyfrowe. (25 marca, godz. 14:30 - 15:30)

Uczestnicy dowiedzą się, gdzie można szukać wsparcia finansowego dla projektów, które mają na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych czytelników. Warsztat ma na celu uporządkowanie wiedzy na temat dotacji przy pomocy narzędzi online.

Zarządzanie projektem bibliotecznym (26 marca, godz. 13.30-14.30)

Warsztat będzie poświęcony różnorodnym narzędziom ułatwiającym pracę nad projektami w bibliotekach. Uczestnicy będą mieli możliwość pracy nad przykładowym projektem z pomocą programów i aplikacji online.

Prowadząca: Anna Małczuk-Wakulińska
Doktor nauk humanistycznych. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków i zarządzania projektami oraz jestem w trakcie nauki na kierunku Menedżer Kultury na SGH. Od lat zawodowo jestem związana z kulturą i nauką. Moje doświadczenie dotyczy instytutów naukowych, bibliotek i szkół wyższych. Swoje zainteresowania realizuję jako kierownik działu informacji naukowej w jednym z instytutów PAN. Zrealizowałam kilkanaście projektów kulturalnych i z sektora nauki. Prowadzę szkolenia i doradztwo z pozyskiwania środków zewnętrznych, w szczególności dla pracowników bibliotek i ośrodków kultury. Prowadzę blog www.kasanakulture.pl oraz profil na FB: Kasa na Kulturę.

Design thinking w bibliotece (26 marca, 12.30 - 15.00)

Rytm szkolenia wyznaczą etapy metody design thinking: uruchamianie empatii i badanie potrzeb, analiza zasobów i potrzeb, generowanie pomysłów, tworzenie prototypów i testowanie wybranych rozwiązań. Metoda ta stawia odbiorcę i jego potrzeby w centrum. Polega na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań wynikających z pogłębionej analizy potrzeb. W kolejnych częściach przejdziemy warsztatowo przez ćwiczenia, które wyposażą uczestników w konkretne narzędzia przydatne w codziennej pracy, również zdalnej. Szkolenie oprzemy na naszych doświadczeniach w pracy z nauczycielami i trenerami oraz dobrych praktykach uczestników naszych programów: Szkoła z Klasą, Asy internetu, Wartość dodana.

Prowadząca: Marta Puciłowska
Wiceprezeska zarządu Fundacji Szkoła z Klasą. Porzuciła pracę tłumaczki ustnej na rzecz działania w edukacji, bo wierzy w misję swojej Fundacji. Kulturoznawczyni, nauczycielka i certyfikowana trenerka STOP. W pracy korzysta z różnorodnych doświadczeń zawodowych, wplata elementy design thinking i inquiry based learning. Lubi opowiadać historie, które pomagają zrozumieć skomplikowane procesy. Amatorsko rysuje i śpiewa.

Prowadzący: Michał Szeląg
Dyrektor programowy Fundacji Szkoła z Klasą, koordynator programów edukacyjnych polskich i międzynarodowych m.in. Szkoła z Klasą i Wartość dodana, trener. Autor materiałów edukacyjnych i koncepcji programów kierowanych do nauczycieli wszystkich poziomów. Absolwent Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, z zapałem projektuje i prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych.Wierzy w skuteczność metody design thinking, która w centrum stawia potrzeby odbiorców. Z wykształcenia marketingowiec interesuje się reklamą, szczególnie społeczną, mediami i polityką. Wielki fan idei DIY (ang. do it yourself), w wolnych chwilach majsterkuje, gotuje i jeździ na rowerze.

Wielki świat na małym ekranie - otwarte zasoby edukacyjne w pracy bibliotekarza i nauczyciela (26 marca, 12.30-13.30)

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom wybranych stron internetowych, zawierających wartościowe otwarte zasoby. W czasie szkolenia wymienimy się także ciekawymi źródłami, z których korzystamy w pracy.

Prowadząca dr Anna Michniuk
Pedagożka, psycholożka, wykładowca akademicki. Zajęcia z szeroko rozumianej edukacji medialnej prowadzi od siedmiu lat. Autorka książki „Nowe media w polskiej szkole – obecność i zastosowanie” oraz kilkunastu artykułów naukowych i popularno-naukowych. W wolnych chwilach tworzy edukacyjne filmy dla dzieci, które udostępnia na YouTube (kanał „Ciocia Ania”). Fanka górskich wycieczek.

Internet – źródło wsparcia w zdalnym nauczaniu, (26 marca, 14.30-15.30)

Podczas spotkania podzielimy się pomysłami na wykorzystanie narzędzi internetowych podczas zajęć online. Poznamy sposoby na organizowanie aktywności, gromadzenie zasobów, rozpoczynanie, podsumowanie oraz ewaluację lekcji. Odkryjemy m.in. narzędzia takie jak: padlet, learningapps, mentimeter, jamboard.

Prowadzący: Jarosław Basaj
Nauczyciel języka polskiego. Wspiera rozwój kompetencji przyszłości u nauczycieli i dyrektorów w programie Mobilna Szkoła wydawnictwa Operon. Lider Filmoteki Szkolnej. Uhonorowany nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Trener w projektach Lekcja:Enter, Asy Internetu, Cybernauci. Autor warsztatów dziennikarskich i filmowych dla młodzieży. Prowadzi Młodzieżowe Centrum Filmowe w szkolnej sali kinowej ZSB w Radomiu, którą stworzył razem z nauczycielami i uczniami. Z młodzieżą tworzy m.in. stronę: www.filmowy.radom.pl

LIVE! - streaming i transmisje online w mediach społecznościowych i na stronach www (26 marca, 12.30.15.30)

Podczas warsztatu przejdziemy kompletny proces realizacji efektywnej i efektownej audycji wideo w internecie dostosowany do potrzeb i możliwości edukatorów. Poznamy narzędzia dzięki którym zmienimy nasze otoczenie w cyfrowe studio, a także metody, które pozwolą nam przeprowadzić proces od pomysłu do realizacji. Wszystko to przy symbolicznych kosztach, ale dzięki wielkiej pasji, którą macie w sobie.

Prowadzący: Piotr Maczuga
Od ponad dekady zajmuje się zagadnieniami wykorzystania nowych technologii w edukacji dorosłych. Tworzy i wdraża w organizacjach rozwiązania oparte o technologie, które łączą w sobie nowoczesny marketing i edukację. Współautor podręczników w zakresie webinariów, webcastów, knowledge pills i innych. Metodyk i autor szkoleń z zakresu wykorzystania multimediów w uczeniu i biznesie. Na co dzień kieruje Digital Knowledge Lab – studiem produkcji multimedialnych treści edukacyjnych w Polsce działającym w ramach ekosystemu Digital Knowledge Village. Jego misją zawodową jest usuwanie barier technologicznych przed wszystkimi, którzy mają ambicje uczyć innych, aby wspomagać tworzenie społeczeństwa świadomie i sprawnie posługującego się otaczającymi nas narzędziami.

loga sponsora projektu z POPC
Tytuł: loga sponsora projektu z POPC