Działania Centrum Cyfrowego w 2018 roku

Przedstawiamy pięć najważniejszych działań Centrum Cyfrowego w 2018 roku. Wśród nich projekty SpołEd, Pracowni Otwierania Kultury oraz kampanię Internet jest dla ludzi.

1. Kampania internet jest dla ludzi (www.internetjestdlaludzi.pl)

W Centrum Cyfrowym stale szukamy sposobów tłumaczenia zawiłych kwestii związanych z regulacją internetu szerokiemu gronu odbiorców. W 2018 roku zwracaliśmy uwagę na fakt, że to jak regulowany jest internet (np. poprzez prawo autorskie) wpływa na życie każdego z nas. Dlatego opracowaliśmy kampanię komunikacyjną www.internetjestdlaludzi.pl w której pokazywaliśmy, jak na doświadczenie korzystania z internetu wpłynie europejska reforma prawa autorskiego. Z tym przesłaniem byliśmy np. na festiwalu organizowanym przez Mozillę – Mozfest i światowym zjeździe Creative Commons. Nasza kampania będzie miała wkrótce swoją odsłonę europejską, którą przygotowujemy we współpracy ze stowarzyszeniem Communia.

2. Spółdzielnia Otwartej Edukacji – warsztaty i kurs internetowy (https://spoledkurs.centrumcyfrowe.pl/)

W 2018 roku zorganizowaliśmy pierwszą edycję Spółdzielni Otwartej Edukacji – SpołEd. Skupiliśmy się na pracy z nauczycielami i nauczycielkami matematyki, którzy w zespołach, przy wsparciu mentorów i specjalistów z różnych dziedzin (metody projektowe, user experience, dostępność, prawo autorskie, programowanie, środowiska internetowe, nauki humanistyczne) stworzyli wzorcowe otwarte zasoby edukacyjne (scenariusze, materiały, filmy). Efekty tych działań można zobaczyć tutaj: https://spoledkurs.centrumcyfrowe.pl/zasoby/spoled-matematyka/  Doświadczenia zebrane podczas współpracy z nauczycielami matematyki wykorzystaliśmy przy tworzeniu otwartego kursu internetowego – Otwarta Edukacja w praktyce https://spoledkurs.centrumcyfrowe.pl/. Jego celem jest przede wszystkim wprowadzenie w tematykę otwartej edukacji, pokazanie korzyści płynących z współpracy, wykorzystania nowoczesnych technologii i metod pracy nad materiałami edukacyjnymi.

3. Działania Pracowni Otwierania Kultury

W 2018 roku opracowaliśmy 4 narzędzia cyfrowe:

Strona Szlaki tułaczy (http://szlakitulaczy.pl) – umożliwia odkrywanie losów niemal miliona polskich obywateli, którzy stali się ofiarami aresztowań i przymusowych przesiedleń wskutek represji sowieckich po 1939 roku. Narzędzie opracowaliśmy we współpracy z Ośrodkiem KARTA.

Serwis Otwarty Kampus (http://ok.uw.edu.pl/) – dzięki któremu odkryjesz na nowo Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego, jako przestrzeń nie tylko akademicką, ale również miejsce otwarte i dostępne dla każdego. Stronę opracowaliśmy we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim (programem Animacji kultury w Instytucie Kultury Polskiej).

Aplikacja mobilna Muselfie – narzędzie do tworzenia remiksów zasobów Muzeum Narodowego, aby zmienić je w memy i kolaże, którymi można podzielić się ze znajomymi. Aplikację opracowaliśmy we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie.

Archiwum żydowskich grobów wojennych (https://zapomniane.org/), które opracowaliśmy dla Fundacji Zapomniane.

Wszystkie narzędzia tworzone były zgodnie z metodologią opracowaną przez Pracownię Otwierania Kultury w Centrum Cyfrowym, bazującą na metodykach zwinnych, pracy w interdyscyplinarnych zespołach złożonych z ekspertów oraz reprezentantów zaangażowanych instytucji. Był to proces nastawiony na produkcję oprogramowania, jak i na rozwój kompetencji pracowników instytucji.

4. Open Education Forum (https://oerpolicy.eu/events/open-education-policy-forum-2018/)

W październiku zaprosiliśmy do Warszawy 50 działaczy z całego świata: aktywistów, ekspertów, decydentów politycznych i innych osób zaangażowanych w pracę na rzecz polityk wspierających rozwój otwartej edukacji. Była to trzecia edycja Open Education Forum, które jest przestrzenią budowania współpracy, inspiracji, wymiany informacji i doświadczeń na temat dobrych praktyk dotyczących otwartej edukacji. W 2018 roku hasło przewodnie Forum brzmiało: „Cooperation Changes Everything”. Już teraz zapraszamy na kolejną edycję OE Forum na jesieni 2019 roku!

5. Publikacja “Dobro wspólne. Pasja i praktyka. Cyfrowe zasoby kultury w Polsce

W latach 2016-2018 prowadziliśmy badanie, w efekcie którego wypracowaliśmy typologię użytkowników cyfrowych zasobów kultury oraz praktyczne rekomendacje dotyczące efektywnych sposobów angażowania publiczności online. W ramach badania dokonaliśmy

1. analizy i diagnozy modelu i sposobu działania instytucji prowadzących programy wspierające digitalizację,

2. ewaluacji wdrożonych projektów digitalizacyjnych z punktu widzenia ich efektywności w polepszaniu dostępu do zasobów dziedzictwa,

3. zidentyfikowania (grup) końcowych użytkowników tych zasobów oraz zmapowania barier utrudniających dostęp i wykorzystywanie zasobów wśród nieużytkowników.