„Otwarte Zabytki digitalizacja. Raport z realizacji projektu”

Raport z realizacji projektu „Otwarte Zabytki digitalizacja” jest podsumowaniem rocznych działań w ramach pilotażowej akcji skanowania wybranych zasobów archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu. Zawiera szereg praktycznych wskazówek dla urzędów, które chciałyby realizować podobne projektu u siebie. Omawia kwestie techniczne, prawne, finansowe i organizacyjne.

Pobierz PDF