6 postulatów dla kultury

Pobierz 6 postulatów dla kultury

6 postulatów dla kulturyW roku 2020 kultura, sektor kreatywny i instytucje kultury w pełni wejdą w erę cyfrową. Odbiorcy staną się w pełni uczestnikami kultury, co oznacza, że nie będą jedynie bierną publicznością podążającą za ofertą artystyczną i kulturalną. Ci prosumenci doświadczeń kulturalnych zainteresowani będą formą dialogu z artystami, instytucjami i pośrednikami.

Umiejętne stymulowanie trwałych, znaczących relacji pomiędzy odbiorcami, uczestnikami i twórcami kultury jest wyzwaniem strategicznym dla resortu kultury.

Naszych 6 postulatów co do roli państwa w rozwoju kultury na lata 2015-2020 to:

1 | Kompetencje medialne
2 | Dozwolony użytek edukacyjny
3 | Wspieranie digitalizacji
4 | Przejrzystość przepływów finansowych
5 | Sprawiedliwy mechanizm egzekwowania praw
6 | Zabezpieczenie społeczne twórców

Uzasadnienie oraz propozycje wprowadzenia w życie 6 postulatów dla kultury przekazaliśmy komitetom wyborczym w związku z nadchodzącymi wyborami do Parlamentu. Każdy z postulatów omówimy także na naszym blogu.