A2K pokazuje, jak powinno wyglądać prawo autorskie na świecie. Odwiedź nową stronę koalicji

website
Tytuł: website

Centrum Cyfrowe wchodzi w skład Access to Knowledge (A2K Coalition), koalicji organizacji społeczeństwa obywatelskiego z całego świata, które promują dostęp do wiedzy i wykorzystanie z niej. Pod adresem www.a2k-coalition.org dostępna jest już nowa strona internetowa koalicji, na której znajdziecie postulaty dotyczące prawa autorskiego w obszarach edukacji, badań i dziedzictwa kultury.

 

Odwiedź stronę: www.a2k-coalition.org

 

Dostęp do wiedzy jest tak samo ważny na całym świecie. Kryzysy, w tym pandemia COVID-19 i zmiany klimatyczne, podkreśliły jeszcze bariery, jakie obecny system praw autorskich stawia tym, którzy nauczają, uczą się, badają, tworzą, zachowują lub chcą cieszyć się światowym dziedzictwem kulturowym.

Międzynarodowy system praw autorskich nie nadążał za rozwojem technologii i praktyk, w tym w zakresie działalności cyfrowej i transgranicznej. W konsekwencji nie byliśmy w stanie wykorzystać istniejących możliwości promowania dostępu do wiedzy i korzystania z niej, by  w celu przestrzegania praw człowieka i osiągnięcia bardziej sprawiedliwych, integracyjnych i zrównoważonych społeczeństw.

Członkowie A2K Coalition to edukatorzy, badacze, studenci, bibliotekarze, archiwiści, muzealnicy oraz inni użytkownicy wiedzy i przedstawiciele środowisk kreatywnych z całego świata. Nasze indywidualne misje są zróżnicowane, ale wszystkim nas łączy nas wizja sprawiedliwego i zrównoważonego systemu praw autorskich.

Strona A2K
Tytuł: Strona A2K

 

Oprócz naszej misji i wyrażonych w niej stanowisk i postulatów, nowa strona internetowa zawiera także dowody na poparcie naszych wniosków. Na trzech interaktywnych mapach śledzimy:

  • stan ograniczeń i wyjątków praw autorskich dotyczących edukacji online,
  • eksploracji tekstów i danych,
  • ochrony tekstów i danych,

w większości krajów na świecie.

Obecnie na stronie znajdziecie mapę zawierającą informacje dotyczące eksploracji tekstów i danych. Kolejne dwie mapy znajdą się na niej wkrótce.

Strona dostępna jest w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim.

Zapraszamy!

logo
Tytuł: logo