Agenda Cyfrowa dla Polski – włącz się!

Komisja Europejska zwróciła się do Centrum Cyfrowego z prośbą o wsparcie  dyskusji na temat najważniejszych dla Polski aspektów Europejskiej Agendy Cyfrowej.
6 października, w Gdańsku, w ramach konferencji „Innowacje dla Integracji Cyfrowej”  odbędzie się warsztat
„Agenda Cyfrowa w wymiarze lokalnym – Przyłącz się!”.
Pytania, na które odpowiedzą zaproszeni do panelu przedstawiciele Komisji Europejskiej i eksperci zostaną ustalone na podstawie sugestii nadesłanych przez ekspertów i wypowiedzi na platformie dyskusynej UserVoice.
Sądzimy, że jest to dobra okazja, aby zwrócić uwagę na te problemy, które wymagają działania w pierwszej kolejności. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o przekazanie sugestii, uwag, pytań i zagadnień,
które Waszym zdaniem powinny być przedmiotem dyskusji podczas warsztatów.
Opinie są zbierane tylko do 5. października. Można je zgłaszać na stronie
https://dae.uservoice.com/forums/135439-twoje-pytania-dotycz-ce-agendy-cyfrowej-dla-europy,
a także przesłać na adres Justyny Hofmokl jhofmokl[at]centrumcyfrowe.pl. Komentarze przesłane mailem zostaną również uwzględnione w publicznym raporcie. O Cyfrowej Agendzie dla Polski rozmawiamy również na Tweeterze #daelocal_pl i na Facebooku.
Dyskusja na temat praktycznych sposobów lokalnej adaptacji Agendy
Cyfrowej będzie obracać się w obrębie następujących obszarów:

  • Co oznacza dla Polski bycie częścią wspólnego rynku cyfrowego?
  • Jak najlepiej osiagnąć cele Agendy Cyfrowej dla wdrażania internetu szerokopasmowego?
  • Jak najlepiej wykorzystać innowacyjny potencjał teleinformatyczny w sektorze państwowym i usługach publicznych (takich jak e-administracja, e-zdrowie)?
  • W jaki sposób osiagnąć cele związane z inkluzją cyfrową?
  • Jak najlepiej wykorzystać narodowe i regionalne programy e-inkluzji jako narzędzia do implementacji Agendy Cyfrowej dla Europy?

W dyskusji udział wezmą Miguel Gonzales-Sancho z Komisji Europejskiej,
Tomasz Napiórkowski z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Magdalena Gaj z Ministerstwa Infrastruktury, Dariusz Bogucki z
Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Wojciech Kulesza z Fundacji
Widzialni i Laure Batut z Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego.
Zapraszamy do dyskusji!