Alek Tarkowski wiceprzewodniczącym Rady Informatyzacji

Alek Tarkowski został wiceprzewodniczącym Rady Informatyzacji, organu opiniodawczo-doradczego Ministra Informatyzacji i Cyfryzacji Michała Boniego. Zadaniem Rady jest m.in. opiniowanie projektów ustaw, polskich stanowisk w sprawach dokumentów Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz projektu Planu Informatyzacji Państwa. W jej ramach mają zostać powołane cztery zespoły robocze, zajmujące się czterema grupami tematów: informatyzacją, procesami w administracji publicznej, otwartymi zasobami i budowaniem społeczeństwa cyfrowego.