Analiza doświadczeń oraz identyfikacja dobrych praktyk w obszarze wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych

Analiza doświadczeń oraz identyfikacja dobrych praktyk w obszarze wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych w kontekście przygotowania szczegółowych zasad wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 oraz koordynacji celu tematycznego 2

Badanie miało na celu dokonanie oceny dotychczasowych inicjatyw z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce. Szczególnie uwzględnione zostały projekty prowadzone do tej pory, ich efektywność oraz dobre praktyki obowiązujące w procesie budowania kompetencji cyfrowych.

W raporcie kładziemy nacisk na to, że wiele dotychczasowych praktyk związanych z rozwojem kompetencji cyfrowych należy zmienić – dotyczy to takich kwestii jak model szkoleniowy, monitoring i ewaluacja szkoleń, katalog kompetencji będący podstawą szkoleń, ewaluacja projektów czy udostępnianie zasobów generowanych w ramach projektów. 

Pobierz raport (PDF)