Analiza prawna przepisów prawa autorskiego dotyczących bibliotek

Przedmiotem analizy są przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim dotyczą one działalności prowadzonej przez biblioteki. Analiza prowadzona jest w kontekście problemów zgłaszanych przez przedstawicieli bibliotek w trakcie warsztatów prowadzonych w sierpniu i we wrześniu 2012 roku w zespole bibliotekarzy powołanym przez Centrum Cyfrowe „Projekt Polska” i Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych dla realizacji projektu „Reforma prawa autorskiego dla bibliotek” finansowanego z grantu fundacji eIFL. Celem analizy jest sformułowanie propozycji rozwiązań problemów prawno-autorskich, jakie biblioteki napotykają w prowadzonej przez siebie działalności. Rezultatem analizy jest projekt nowelizacji prawa autorskiego., który stanowi załącznik do dokumentu.

Pobierz PDF