Analiza prawna przepisów prawa autorskiego dotyczących oświaty

Przedmiotem analizy są przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim dotyczą one działalności oświatowej. Analiza prowadzona jest w kontekście problemów zgłaszanych przez przedstawicieli oświaty w trakcie warsztatów, które miały miejsce w kwietniu 2013 roku. W warsztatach tych uczestniczył zespół nauczycieli oraz innych osób związanych z systemem oświaty, powołany przez Centrum Cyfrowe. Analiza ma na celu sformułowanie propozycji rozwiązań dla problemów prawno-autorskich, które występują w działalności oświatowej. Rezultatem analizy jest projekt nowelizacji prawa autorskiego, który stanowi załącznik do dokumentu.

Pobierz PDF