Badanie pozarządowego sektora dziedzictwa w Europie Środkowej i Wschodniej

Fundacja Centrum Cyfrowe i Europa Nostra Heritage Hub for Central and Eastern Europe w Krakowie, regionalne centrum paneuropejskiej federacji organizacji dziedzictwa Europa Nostra z siedzibą w Hadze, zaprasza do udziału w badaniu zbierającym dane na temat pozarządowego sektora dziedzictwa w Europie Środkowej i Wschodniej.

Badanie ma na celu poznanie wielkości i charakteru tego sektora oraz wyzwań i możliwości, jakie przed nim stoją. Wyniki ankiety będą częścią raportu przygotowywanego w ramach projektu Mapowanie pozarządowego sektora dziedzictwa w Europie Środkowo-Wschodniej.

  • Więcej informacji i ankietę znajdziecie tutaj
  • Projekt obejmuje badania statystyczne, ankietę, dyskusje grupowe i wywiady indywidualne, a jego efektem będzie raport, który udostępnimy wiosną 2025 roku.
  • Ankieta jest dostępna w 11 językach.
  • Jej wypełnienie zajmuje około 15 minut.
  • Termin: 29 lutego 2024 r.

Zachęcamy do wypełniania i udostępniania!

Mapowanie pozarządowego sektora dziedzictwa w Europie Środkowo-Wschodniej realizowane jest w ramach wielkiego europejskiego projektu European Heritage Hub finansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest wsparcie zielonej, społecznej i cyfrowej transformacji.